kolff: biographies 1939-1950: cornelis (ned.-indië)

kolff family coat of arms

1939-1950: Cornelis Kolff (CBB XVII-l) (2nd part: Neth.-Indies)

Welcome: News Association Members De Colve Genealogy History Biographies Contact Links Search Dutch
    Intro Biographies New Zealand Algeria 1921 1939-1950 Deil Branch      
      Start 1939-1950 Editor's Intro In Memoriam Overview Reports    
BERICHT van de Kapitein der Artillerie C. KOLFF , Commandant van de F. Batterij van 3-6 R.V.A.
Na in juni 1945 uit krijgsgevangenschap te zijn teruggekeerd, volgde in September '45 de uitzending naar Engeland om herschoold te worden. Na cursussen te hebben gevolgd in Glasgow en Tilshead keerde ik in Maart 1946 als 1e Lt. der Art. naar Nederland terug, waar begonnen werd met de opleiding van de rekruten voor de 7 December Divisie. Ik was toen ingedeeld bij' 3~6 R.V.A. Het regiment was gelegerd in Wezep.
In Oktober 1946 volgde de uitzending naar Nederl. Indië. Ik werd toen ingedeeld als Batterij Commandant van de F. Batterij' van 3 6 R.V.A. met de rang van kapitein der Art., welke functie en rang ik tot het einde van ons verblijf in Indië behield.
Op 28 Oktober 1946 kwam 6 R.V.A. met de "Tegelberg" in Tandjong Priok aan. Na een kort verblijf in Meester Cornelis werd de 3e Afdeling van 6 R.V.A. verplaatst naar Depok. Hier ontvingen wij materiaal en werd gewerkt aan de verdere opbouw van de Afdeling. Ook werd ons daar de kunst van het patrouille-lopen en de vechtwijze van de tegenpartij gebracht.
In Mei 1947 werd 3 6 R.V.A. losgemaakt van 6 R.V.A. en de 7 December Divisie en als zelfstandige Afdeling toegevoegd aan de V. Brigade, welke gelegerd was te Bandoeng. Met deze Brigade werd in de maanden juli en Augustus 1947 de eerste Politionele Actie meegemaakt. Toen in de nacht van 4 OP 5 Augustus het sein tot halthouden werd gegeven, bevond 3 6 R.V.A. zich te Gombong, een plaatsje aan de grote weg naar Djokjakarta en ongeveer 100 K.M. vandaar. Langs dit plaatsje kwam de demarcatielijn te lopen. Anderhalf jaar heeft ons verblijf daar geduurd. Het eentonige bestaan werd afgewisseld door het verlenen van artilleriesteun aan kleinere acties langs de demarcatielijn en binnen ons gebied.
In December 1948 volgde de tweede Politionele Actie. Deze Actie bracht 3 6 R.V.A. van Gombong naar Magelang lang op Midden Java. Ook hier volgden na de grote actie talloze kleinere tegen de, vooral op Midden Java, zee brutale guerrilla benden. Tenslotte bleek, dat het politieke spel verloren was. In juni 1949 stond 3-6 R.V.A. gereed om in geval van moeilijkheden, de terugtrekkende troepen uit Djokjakarta te steunen. In September 1949 kwam de aflossing, in de vorm van een nieuw opgeleide afdeling K.N.I.L. artillerie via Semarang en Batavia, waar we weer met de andere Afdelingen van 6 R.V.A. werden verenigd, keerden we naar Nederland terug.
Op 6 December 1949 meerde de 'Johan van Oldenbarneveldt' aan de kade te Amsterdam. Over het algemeen was 3 6 R.V.A. een gelukkige Afdeling. Bij vijandelijke acties verloren wij slechts één gesneuvelde. Voorts waren er 12 gewonden, hetgeen, vergeleken bij andere onderdelen, een zeer gunstig percentage is. Zesmaal liep een voertuig op een mijn, waarbij éénmaal het voertuig, waar ikzelf was gezeten. Alles liep echter wonderlijk goed af en alle zes keren waren slechts lichte verwondingen het gevolg.
See also for Cornelis Kolff: Bericht uit Zeeland