kolff: biographies 1939-1950: cornelis (cbb xvii-i)

kolff family coat of arms

1939-1950: Cornelis Kolff

Welcome: News Association Members De Colve Genealogy History Biographies Contact Links Search Dutch
    Intro Biographies New Zealand Algeria 1921 1939-1950 Deil Branch      
      Start 1939-1950 Editor's Intro In Memoriam Overview Reports    
Bericht over Cornelis Kolff, Oorlogsvrijwilliger, Chauffeur te Den Haag
Van de samensteller: Uit de Introductie van het boekje:
Tenslotte nog een enkel bericht over de beide zonen van wijlen J. Kolff, arts te Beekbergen, en mevrouw A.P. Kolff-de Jonge, die zich op 10 Mei 1940 als oorlogsvrijwilliger hebben gemeld. Over hen is namelijk geen afzonderlijk bericht opgenomen.
C. Kolff Jzn., geb. 1912 te Beekbergen en wonende te Leeuwarden, meldde zich vrijwillig te 's Gravenhage; hij werd aangenomen als militair chauffeur en als zoodanig tewerkgesteld.