kolff: biographies 1939-1950: gualtherus constantinus marius(cbb xvii-j)

kolff family coat of arms

1939-1950: Gualtherus Constantinus Marius Kolff

Welcome: News Association Members De Colve Genealogy History Biographies Contact Links Search Dutch
    Intro Biographies New Zealand Algeria 1921 1939-1950 Deil Branch      
      Start 1939-1950 Editor's Intro In Memoriam Overview Reports    
Bericht over Gualtherus Constantinus Marius Kolff, Oorlogsvrijwilliger, Chauffeur te Den Haag
Van de samensteller: Uit de Introductie van het boekje:
Tenslotte nog een enkel bericht over de beide zonen van wijlen J. Kolff, arts te Beekbergen, en mevrouw A.P. Kolff-de Jonge, die zich op 10 Mei 1940 als oorlogsvrijwilliger hebben gemeld. Over hen is namelijk geen afzonderlijk bericht opgenomen.
G.C.M. Kolff Jzn., geb. te Beekbergen 1920 en verblijvende te Kampen, vertrok op 11 Mei 1940 vandaar per rijwiel naar het kamp bij Laren (N.H.), waar hij zich als oorlogsvrijwilliger aanmeldde. Na gekleed en uitgerust te zijn werd hij ingedeeld bij 20 R.I. Reeds na een maand werd hij gedemobiliseerd als gevolg van de plaatsgevonden capitulatie. Hij ging terug naar Kampen om zijn studie aan de H.B.S. voort te zetten.