kolff: de colve: over de colve

 

familiewapen

De Colve - Over De Colve

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Intro Inhoud De Colve Opmerkingen Draag bij aan De Colve  
De Colve 2013 Ga naar Inhoud (Pagina's) De Colve om opgenomen artikelen te openen.

De Colve is het jaarlijkse bulletin (‘kroniek’) van de Familievereniging Kolff. De Colve verscheen voor het eerst in 1996. Vanaf Contact kunt u de redactie een e-mail te sturen.

Op deze sectie treft een selectie van artikelen uit De Colve aan. Van elk jaar zijn een of meer artikelen opgenomen. Soms heeft een kleine bewerking plaatsgevonden. Alle uitgaven van De Colve zijn beschikbaar voor het publiek in de bibliotheek van het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Leden van de Familievereniging, maar ook anderen, worden uitgenodigd bij te dragen aan De Colve. Kijk daarvoor eens op de pagina ‘Draag bij aan De Colve’. Misschien krijgt u een idee. De webmaster heeft enkele opmerkingen over De Colve toegevoegd.

De wens is om vanaf 2015 alle De Colve's in Adobe Reader vorm op deze website te plaatsen. Dit is naar verwachting in 2020 gereed.

De Colve kent een 'Summary in English' voor Kolffen die het Nederlands niet machtig zijn.
Op de Engelstalige sectie van deze site is deze Summary opgenomen (naar Engelstalige gedeelte).