kolff: de colve: webmasters' opmerkingen over de bijdragen

familiewapen

De Colve - opmerkingen van de webmaster over de bijdragen aan deze site

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Intro Inhoud De Colve Opmerkingen Draag bij aan De Colve  
De Colve 2013

Deze opmerkingen gaan over links van pagina's in De Colve naar andere pagina's op deze site, en terug, en de details die naar boven kwamen toen deze links gemaakt werden.

Waar mogelijk zijn er links aangebracht tussen artikelen in De Colve en/of de Genealogie en andere pagina's. Als de persoonlijke referenties de realiteit niet benaderen, voor zoals de webmaster dat heeft ontdekt, dan zijn er geen links aangebracht. Correcties, indien gewenst, zijn in de tekst aangebracht en links zijn gemaakt.

Voor een enkele uitgave van De Colve zijn in de sectie: Leden (alleen toegankelijk met wachtwoord) enkele rectificaties opgenomen.

De meeste bijdragen aan De Colve betreffen persoonlijke vertellingen. Referenties (links) worden weergegeven indien mogelijk. Referenties worden niet weergegeven als de referenties de realiteit niet benaderen. Indien de webmaster dat nodig acht zijn noten toegevoegd op de betreffende pagina's. Als verkeerde referenties vrij onbelangrijk zijn wordt er verder geen opmerking over gemaakt, wanneer nodig heeft de webmaster dit soort referenties aangemerkt met een *. Belangrijk is hier ook te laten weten dat de * maar sporadisch gebruikt wordt!

Marius Kolff, webmaster