kolff: historie: personen: dirk hendrik kolff (1800-1843): 2

familiewapen kolff

Dirk Hendrik Kolff (1800-1843)

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
  Over Historie Personen Geografisch Uit De Colve Onderzoek Familiewapen        
< Vorige In de Genealogie: Dirk Hendrik Kolff: B XIIIb Volgende >
Dat had ook wel enig effect. De Goeverneur-Generaal benoemde hem tot zijn adjudant - een eer die hij natuurlijk wel met een aantal anderen deelde - en, meer substantieel, daarna tevens met het oprichten en het beheer van een "civiele marine", die in staat zou moeten zijn de zeeroverij in de Java Zee uit te roeien. Kolff werd in de opbouw van deze nieuwe dienst blijkbaar veel vrijheid gegund. Zijn benadering was tweeledig. Ten eerste zouden weinig diepgaande schoeners en kruisboten worden gebouwd, die de kusten intensief zouden "bekruisen", de zeerovers schrik zouden inboezemen en de veelvuldig beroofde en tot slaven gemaakte kustbewoners zouden beschermen. Vanaf 1834 had deze aanpak resultaat. Sommige zeerovers werden verslagen, anderen werden verdreven uit plaatsen waar ze jaren ongestoord hadden gewoond, en naar Java gedeporteerd. In 1836 werden nog maar enkele zeeroverijen gepleegd, in 1837 geen. De kleine handel langs de kusten van de Java Zee en rondom Banka herleefde, terwijl zeker meer dan duizend in slavernij weggevoerde kustbewoners werden bevrijd en naar hun dorpen konden terugkeren. Ten tweede moest worden getracht om sommige met de zeerovers geliëerde vorsten, vooral in het gebied van de Riau archipel en Straat Malakka, tot medewerking aan de pacificatiepolitiek van Batavia te verleiden en de medewerking van de Britse autoriteiten in Singapore en Malakka te verkrijgen. Met het oog op dit laatste aspect kreeg D.H. Kolff vanwege het Indische Goevernement de bevoegdheden van een "kommissaris", evenals twee achtereenvolgende residenten van Riau, de heren Cornets de Groot en Goldman. Ook dit onderdeel van het plan was een succes. Kolffs twee medekommissarissen werden beiden overgeplaatst naar veel aantrekkelijker residentschappen dan Riau, wat alleen voor een jong resident geen ballingsoord was. Cornets de Groot kreeg zelfs de Nederlandse Leeuw (R.N.L.).

Ons familielid echter, hoewel hij ook nog een 50-tal tot slaaf gemaakte Javanen, Madurezen en anderen opspoorde en bevrijdde, verliet het gebied met een geknakte gezondheid en werd geen cent wijzer.