kolff: historie: geografisch: 3: 3

familiewapen kolff

Van Gelre naar Holland - De Kolffen en hun verplaatsing naar Holland (3/3)

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
  Over Historie Personen Geografisch Uit De Colve Onderzoek Familiewapen        
< Geografie Vorige   Geografie Volgende >
Misschien had hij eerst nog een goed excuus vanwege zijn huwelijk. Pas in april 1672 kon hij echter officieel worden aangenomen als lid van de classis en was hij blijkbaar goed aan het werk. Maar niet voor lang, want in de zomer van datzelfde jaar waren Wouter en Petronella zeker noch in Dalem noch in Vuren. Het rampjaar hield vreselijk huis in de Nederbetuwe.
Franse ruiters draafden plunderend door het niemandsland tussen de Staatse troepen in Gorkum en die van Turenne in Zaltbommel. Veilig was het alleen binnen de Dalemse Poort van de Hollandse stad Gorkum. En Petronella was zwanger. Misschien trok het jonge predikantsechtpaar in bij Wouters collega Ds Georgius de Mey en werd daar de baby geboren. In ieder geval werd de eerstgeborene op 12 augustus 1672 in Gorkum door Ds De Mey gedoopt: Georgius Justinus. Beide namen waren nieuw, zowel in de familie van de vader als in die van de moeder. Georgius kunnen wij verklaren. Justinus is tot nu toe een raadsel gebleven. Maar het is duidelijk, dat de ouders reden hadden een aantal mensen dankbaar te zijn. Hollandse mensen waarschijnlijk. Petronella's energie zal er vast ook iets mee te maken hebben gehad. Al het volgende jaar werd Wouter beroepen naar de grote, prachtige kerk Noordeloos, dat tot de classis Gorkum behoorde.
  Alliantiewapen Kolff-van Duren Vandaar zou het, zes jaar later, verder naar het westen gaan, naar Maassluis, waar het echtpaar altijd zou blijven. Zou er thuis in Maassluis met een Nijmeegs accent zijn gesproken? Iets Nijmeegs is ons door het echtpaar Kolff-Van Duren altijd bijgebleven, geloof ik. Het is de zwaan die het helmteken van ons wapen is. De zwaan wordt in menig Nijmeegs verhaal geëerd als het dier dat de Rijn kwam afzwemmen en landde aan de Waalkade waar Nijmegen nu ligt. Het alliantiewapen van Wouter en Petronella uit 1671, het jaar van hun huwelijk, nu in ons familiearchief, lijkt bijna niet op ons huidige wapen. Maar de zwaan staat er al op. Dat moet wel een naar Maassluis meegevoerde Nijmeegse zwaan zijn.
Afbeelding: Alliantiewapen Kolff-van Duren (van Duyren)
(overgenomen uit Kolff in Zeven Eeuwen, pag. 22)
Zie ook: Biografieën: 1939-1950: J.M. Kolff (4)