kolff: vereniging: familiedagen: histogram: verklaring

familiewapen kolff

Familiedagen: Histogram, verklaring

Welkom (Nieuws) Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
De Vereniging Oprichting Statuten Bestuur Ereleden Familiedagen Winkel Quiz Archief    
  Over Familiedagen Overzicht Jubileum: 50 Jubileum: 75 Verslagen Aanmelden      
Terug naar: | Histogram |
Aantallen

Soms vertrekken er deelnemers voor het diner, maar ook komen er deelnemers pas na de middag. Aan vergaderingen neemt ook niet altijd iedereen deel. De aantallen betreffen het totaal aantal deelnemers in een bepaald jaar. Enkele jaren zijn topjaren: Het 50-jarig jubileum in 1976 schiet er duidelijk uit. Waarom nu precies enkele andere ook zo'n grote opkomst toonden werd mij niet geheel duidelijk. Even dacht ik dat het met 'varen' te maken zou hebben, doch toen ik dat met de opkomst in bepaalde jaren vergeleek bleek er nauwelijks een verband te zijn.

Gemiddelden
jaren   ttl. jaren   gemiddelde  
  2016-2019 - 311 77,7
 
2006-2015   582   58,2
 
1996-2005   562   56,2
 
1986-1995   467   46,7
 
1976-1985   529   52,9
 
1966-1975   524   52,4
 
1956-1965   372   37,2
 
1946-1955   423   42,3
 
- 1936-1939 - 118 29,5
 
1936-1945   151   15,1
 
1926-1935   384   38,4
 
In de bezettingsjaren 1940-1945 werd slechts beperkt bijeengekomen: alleen in 1942 en 1943 met een kleine groep familieleden en wel om de voortgang van de vereniging te garanderen en lopende zaken (waaronder steun aan familieleden) te bespreken.
Een totaal over tien jaren zou geen goed beeld geven; daarom is apart 1936-1939 opgenomen.
Als we het gemiddelde nemen van jaren excl. de bezettingsjaren (1940-1945) dan komen we op een gemiddelde van circa 46,5 per jaar. Hieruit blijkt dat de familiedagen de laatste decennia goed worden bezocht.