kolff: biographies: deil: start

kolff family coat of arms

Deil: Start

Welcome: News Association Members De Colve Genealogy History Biographies Contact Links Search Dutch
    Intro Biographies New Zealand Algeria 1921 1939-1950 Deil Branch      
  The 'Deil' Branch of the Kolff Family (In the Genealogy: Branch A and sub Branches AA, AC) Next >
An apology: these pages are not yet available in English
De Deilse Tak van de Familie Kolff is bijzonder. Om te beginnen is het een deel van de oudste Tak van de Familie: Tak A. Bij A (gen. XII) staat het volgende vermeld (Op zich al bijzonder vanwege de motivatie voor de de vlucht naar West-Indië, waarover trouwens nog nader onderzoek gewenst is):
link naar staak XIIa. Georgius Justinus Kolff, geb. Spijk 21 april 1754, schout (1776)-, secretaris (1776)- en baljuw (1778)- van het Nedereind van Spijk, vluchtte kort voor 1790 wegens manslag naar West-Indië, planter te Fort Zeelandia te Essequibo, overl. Brits Guyana 1824, tr. 1e Deil 26 maart 1775 Johanna van Everdingen, geb. Deil 22 aug. 1752, overl. Spijk 1788, dr. van Gerrit en Huberta Anna Buschmann; tr. 2e Essequibo 1790 Marie Brunel, overl. tussen 5 dec. 1808 en 1824.
In Deil en Spijk worden twee kinderen geboren uit het eerste huwelijk: een zoon, Gualtherus, en een dochter, Everdina Cornelia. Dan vlucht hij naar West-Indië. Hij trouwt daar opnieuw en krijgt daar vier dochters. Wat er met deze vier dochters die in Essequibo worden geboren is helaas vrij weinig bekend. Dat komt omdat van de familie alleen de gegevens via de mannelijke lijn werden vast gelegd.
Over nazaten van de eerste kind, Gualtherus, wordt in deze biografie geschreven. Gualtherus trouwt in 1806 met Maria Merkens en zij krijgen zes kinderen. Belangrijke nazaten van Gualtherus wonen sindsdien in Deil, waar zij steeds belangrijke functies hebben vervuld, als schepen, schout, burgemeester, notaris, maar ook lid van de Provinciale Staten. Gualtherus krijgt drie zonen die nageslacht voortbrengen en de Tak A splitst zich dan in AA (Willem Marinus), AB (Gerrit Huibert Anne) en AC (Gualtherus Marinus Jan). In deze biografie volgen wij nu het vijfde kind van Gualtherus: Gualtherus Marinus Jan (AC).
Van de Deilse Tak worden vier personen beschreven (kies hieronder, uit het menu of volg 'Volgende'):
Marius (Genealogie AC XVd)
Anna Femina (Gualthera Maria Johanna) (Genealogie AC XVd2)
Gualtherus (Genealogie AC XVId)
Willem Marinus (Genealogie AC XVIe)
Bijdragen komen van Liesbeth Huijssoon-Kolff (AC XVIe1).
  See also: Biographies: 1939-1950: J.M. Kolff (4)
See also: History: Persons See also: De Colve VIII