kolff: biographies: deil: willem marinus

kolff family coat of arms

Deil: Willem Marinus (AC XVIe) (1882-1944)

Welcome: News Association Members De Colve Genealogy History Biographies Contact Links Search Dutch
    Intro Biographies New Zealand Algeria 1921 1939-1950 Deil Branch      
< Previous The 'Deil' Branch of the Kolff Family (In the Genealogy: Branch A and sub Branches AA, AC) Intro Deil >
Willem Marinus Kolff Willem Marinus Kolff (AC XVIe) werd op 6 februari 1882 geboren te Deil.
Na de lagere school aldaar bezocht hij het gymnasium te Tiel en studeerde rechten in Utrecht.
In Utrecht nam hij zeer actief deel aan het studentenleven. De familietraditie wilde dat Willem Marinus (Tim) burgemeester van Deil zou worden en in afwachting daarvan werkte hij als secretaris van de Tiendcommissie te Tiel. In 1914 volgde de benoeming als burgemeester van Deil. In 1927 trouwde hij met Saartje Kolff (CBCF XVz1), het huwelijk liep op de klippen en in 1935 trouwde hij met Emmy Kolff (CBA XVIj.dr). Zijn capaciteiten reikten verder dan het burgemeester zijn: hij had durf, volharding en ondernemingszin en grote diplomatieke gaven.
Daardoor werd hij dikwijls gevraagd als bemiddelaar bij bedrijfsconflicten. Op 26 november 1930 leidde hij een conferentie bedoeld te bemiddelen tijdens de staking in de fabriek van de Chamotteunie te Geldermalsen waar een groot meningsverschil was ontstaan tussen directie en arbeiders. De conferentie had niet het beoogde resultaat. De spanningen waren te hoog opgelopen en de staking duurde 14 maanden. Midden dertiger jaren bemiddelde hij in Lochem in een conflict tussen melkfabrieken in de Achterhoek.

Bekend was zijn doorzettingsvermogen, eind twintiger jaren waren de plattelandsgemeenten in het rivierengebied van West-Gelderland nog niet aangesloten op het waterleidingnet. Dankzij Tim vond ondanks hevig verzet onder de bevolking en tegenstemmers in de gemeenteraad, op 15 november 1935, de inbedrijfstelling van de waterleiding in Deil plaats. Deil was hiermee de eerste plattelandsgemeente in het rivierengebied. Inmiddels werkte Tim aan het opstellen van de statuten van een op te richten naamloze vennootschap en op 13 januari 1938 werd N.V. Waterleiding Mij. Gelderland volgens de statuten zetelend te Deil, opgericht. Pas in 1961 werd de zetel naar Rheden (Gld.) verplaatst. Tijdens de crisis in de dertiger jaren toen er grote werkloosheid heerste reisde Tim het hele land door. Hij spoorde wegenbouwers, aannemers van grondwerken en gemeenten aan om 'zijn' werklozen in dienst te nemen. Deilenaren werkten o.a. bij de inpoldering van de Wieringermeer, bij de aanleg van de A2, en bij de bouw van het Hilversumse stadhuis.
Zijn hulpvaardigheid werd geprezen, zijn soms te scherpe tong gevreesd. Tijdens een herdenking in 1958 schetste een zijner tijdgenoten hem als "die nederige, hoogmoedige, ernstige, humoristische regent". Zijn durf werd hem in de Tweede Wereldoorlog fataal, als ondergronds verzetsman werd hij gevangen genomen.
Zijn leven eindigde op 25 januari 1944 in de gevangenis van Sonnenburg (Slonsk) in het huidige Polen.
(Meer hierover in Biografieën 1939-1950: Willem Marinus)

Bron aanleg waterleiding: "De Gulle Stroom, 25 jaar N.V. Waterleiding Maatschappij Gelderland"; H.J. Stuvel;
bron Chamottestaking: Avondblad NRC, 27 november 1930)
See also: Geheugen van Nederland (Recollected Memories of The Netherlands) and at this website 15 Mayors