kolff: de colve: III: 2

familiewapen

Artikel overgenomen uit De Colve III - 1998: Kolff van Oosterwijk (2/3)

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Intro Inhoud De Colve Opmerkingen Draag bij aan De Colve  
< Vorige Interview met Ale Kolff van Oosterwijk (CCA XVIIjj) Volgende >
Ambten

Lambertus Kolff van Oosterwijk, gehuwd met Maria Anemaet bekleedde evenals zijn vader verscheidene bestuurlijke ambten. Zo was hij notaris te Middelharnis en schout en secretaris van de gemeente Stad aan 't Haringvliet van 1825 tot aan zijn overlijden in 1836. Zijn zoon Lambertus Constantinus Kolff van Oosterwijk, gehuwd met Geertruida Hermina barones Van Isselmuden (1825-1897), volgde hem in deze ambten op tot zijn overlijden. Dit echtpaar had een uitgebreide kinderschaar: namelijk zeventien kinderen, waaronder drie tweelingen. Het is opmerkelijk dat ondanks deze kinderschaar slechts door één van hen, het zestiende kind (Ale's grootvader: Leonard Johan Kolff van Oosterwijk) de mannelijke lijn kon worden voortgezet. Eveneens merkwaardig was dat deze kinderen de eerste generatie vormden die geen van allen de traditie van bestuurlijke ambten op Goeree-Overflakee voortzetten.
Ale is zelf tweelingzoon van Eleonardus Theodorus Eckhardt Kolff van Oosterwijk en Catherine Maria Karst. Noch hij noch zijn tweelingbroer Herman Leonard Johan volgde de oorspronkelijke traditie. Beiden werden ingenieur. Ale studeerde af als scheikundig ingenieur aan de TH Delft. Na een assistentschap aan de TH en een korte carri&egrave;re bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij (Shell) trad hij in dienst van Hertel B.V., een groot bedrijf dat wereldwijd technische produkten en diensten levert aan de industrie en scheepvaart. Na zijn pensionering als algemeen directeur in 1983 is Ale er nog steeds te vinden, nu als adviseur.

Bestuur

Over zijn veertigjarig bestuurslidmaatschap wil Ale het volgende kwijt: Hij kwam in het bestuur toen Gertrude Lindenbergh-Kolff van Oosterwijk, een tante van hem, uit het bestuur trad (*). Zij had voorgesteld dat Ale haar plaats in nam. Het was ook toen gebruikelijk dat iedere tak van de familie vertegenwoordigd werd in het bestuur.
Ale heeft met verschillende bestuursvoorzitters samengewerkt. De eerste voorzitter was Dirk Herbert (CBCA) (grootvader van de huidige archivaris). De tweede Jan uit Wassenaar, ook wel Jan 'Koekoek' genoemd (CBCD), naar de Koekoekslaan in Wassenaar waar hij woonde (grootvader van Marius, de huidige secretaris). De derde voorzitter was Willem (CBCF) (vader van bestuurslid Kees uit Heemstede) en de vierde voorzitter was Kees 'de Generaal' (CBB). Na het overlijden van Kees nam Ale de voorzittershamer over. Door zijn eigen ervaring als 'jonge man' in een bestuur met wijze oude mannen "je mocht je mond niet opendoen", gaf Ale snel een wending aan de samenstelling van het bestuur. Gezien de veranderende tijden, jongeren gaan nu eenmaal niet zo snel meer naar familiebijeenkomsten als vroeger, is het belangrijk dat jongeren zich in een bestuur herkennen. Nieuw, vooral jong, bloed zocht Ale voor zijn bestuur. Zodra de kansen zich voordeden kwamen jongere bestuursleden in het bestuur. Ook vrouwen! Na zijn voorzitterschap heeft Ale nog enkele jaren ad interim het penningmeesterschap op zich genomen. Met als 'vervelende' taak rappels te sturen naar leden die vergeten waren hun contributie te betalen.

   
  Zie ook: (15 burgemeesters)