kolff: de colve: XII: artikel 1 (1/2)

familiewapen

Artikelen overgenomen uit De Colve XII - 2007 - 1e artikel: Van de Voorzitter (1/2)

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Intro Inhoud De Colve Opmerkingen Draag bij aan De Colve  
< Vorige Van de Voorzitter, Marius Kolff (CBCD XVIIw4) Volgende >
Cees en Marius
Marius en Cees
De eerste daad die ik mocht doen als nieuwe voorzitter in juni 2006 was de familieleden op de Algemene Ledenvergadering vragen of zij konden instemmen met het benoemen van Cees L. Kolff (CBCB XVIIIp) tot erelid van de Familievereniging. Daar ging de vergadering natuurlijk mee akkoord en zo kon ik als tweede daad Cees tot erelid benoemen vanwege al zijn activiteiten gedurende zoveel jaren voor de Familievereniging Kolff. Een goede start, lijkt me.

De Heerendiners, waarvan de eerste in 1920 bij mijn overgrootouders Kolff-Hanegraaff in Rotterdam plaatsvond, kregen een vervolg in het oprichten van de Familievereniging in 1926. Vanaf het begin was mijn grootvader bestuurslid, daarna mijn vader en van hem nam ik de taak als secretaris in het bestuur in 1983 over. Ik had er toen nog geen idee van dat ik ooit voorzitter zou worden. Juist vanwege de activiteiten voor de vereniging van mijn vader en mijn grootvader zie ik in mijn benoeming een voortzetting van hun inzet en een verdieping van mijn inzet gedurende meerdere jaren als secretaris. Als voorzitter zal ik proberen vooral faciliterend actief te zijn: samen met het voltallige bestuur richting gevend aan de toekomst van onze springlevende en boeiende vereniging en daarmee aan het oude en toch zeer bijdetijdse geslacht Kolff. In het bestuur heeft een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende takken en staken (gebruik 'terug' om hier terug te komen) zitting.

Na de komende Algemene Ledenvergadering zullen wij, als het bestuursvoorstel wordt aangenomen, alle takken en staken van in Nederland woonachtige familieleden, waarvan dit praktisch mogelijk is, vertegenwoordigd zien. Daarbij zien we ook dat in het bestuur verschillende generaties zitting hebben waarmee een zo breed mogelijke vertegenwoordiging gerealiseerd is.