kolff: genealogie: uitgebreid: b

familiewapen kolff

Genealogie: B

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Wegwijzer Gen: Uitgebreid Gen: Overzicht Nederlands' Patriciaat Zoek
tak b I-VI   A     B C   link = heen en weer tussen genealogie uitgebreid en genealogie overzicht
VII-IX   AA AB AC   CA CB                 CC   CD
              CBA CBB CBC CBCA CBCB CBCC CBCD CBCE CBCF CCA CCB  
link naar staak Xb. Ds. Gualtherus Kolff (De Colve III), geb. Maassluis 22 mei 1683, geref. predikant te Nieuw-Beijerland 1708-1715, te Tiel 1715-1719, te Delfshaven 1719-?, overl. ald. 8 sept. 1727, tr. Nieuw-Beijerland 1 mei 1709 Constantia van Oosterwijk, ged. Maassluis 5 juli 1682, overl. Delfshaven 17 sept. 1727, dr. van Lambertus en Maria van der Meer.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Petronella Maria Kolff, ged. Nieuw-Beijerland 24 aug. 1710, overl. Rotterdam (aangeg. 22) jan. 1756, tr. Nieuw-Beijerland 28 maart 1736 Gerardus Bouffy, geb. 18 mei 1710, koopman in porcelein, koffie en thee, overl. Rotterdam (aangeg. 12) dec. 1736, zn. van Adrianus en Catharina Ubinck.
link naar staak 2. Gualtherus Kolff, ged. Nieuw-Beijerland 20 nov 1710, notaris te Rotterdam, overl. ald. (aangeg. 2 juli) 1763, tr. Rotterdam 27 sept. 1757 Johanna Cornelia van de Lande, ged. Rotterdam 26 april 1711, overl. ald. (aangeg. 6 (nov) 1762, dr. van Hermanus en Adriana de Veth.
link naar staak 3. Maria Kolff, geb. Tiel 11 mei 1715, overl. Utrecht 2 jan. 1798.
link naar staak 4. Lambertus, volgt XIb.
link naar staak 5. Johanna Kolff, geb. Delfshaven 25 okt. 1719, overl. Utrecht 21 juni 1803.

link naar staak XIb. Ds. Lambertus Kolff (De Colve XVIII), geb. Tiel 28 juni 1717, geref. predikant te Oostkapelle 1740-1744, te Barneveld 1744-1746, te Amersfoort 1746-1779, overl. ald. 10 april 1781, tr. Amersfoort 15 nov. 1746 Harmina Johanna Methorst, geb. Amersfoort 27 maart 1727, overl. ald. 29 jan. 1802, dr. van Nicolaas en Elisabeth Magdalena Offerhaus.
Uit dit huwelijk:
link naar staak1. Nicolaas Christiaan, volgt XIIb.
link naar staak 2. Constantia Margaretha Kolff, geb. Amersfoort 4 dec. 1752, overl. Middelharnis 2 sept. 1811, tr. Amersfoort 21 mei 1774 Lambertus Kolff (zie CC XIIg).
link naar staak 3. Ds. Gualtherus Kolff, geb. Amersfoort 30 sept. 1753, predikant te Neerlangbroek 1776, te Elburg 1776-1778, overl. Barneveld 20 mei 1778.
link naar staak 4. Elisabeth Magdalena Kolff, geb. Amersfoort 31 aug. 1755, overl. Veendam 24 aug. 1833, tr. 1e Amersfoort 31 mei 1773 Dr. Hendrik Berghuys, geb. Barneveld 6 sept. 1741, med.dr. Harderwijk 1769, geneesheer te Amersfoort, raad 1779, 1782, 1783, 1785, 1788, 1789, 1792, 1793 en schepen 1781, 1785, 1787, 1791, 1794 ald., begr. Amersfoort 24 okt. 1794, zn. van Jacon en Aeltje van der Vliert en wedr. van Maria van Veerssen; tr. 2e (ondertr. Wildervank 11 okt.) 1796 Jacob Woortman, ged. Groningen 1 juni 1738, lid gezworen gemeente ald. 1789, 1790, 1793, 1794, overl. in mei 1812, zn. van Pieter en Elsebeet Carier.
link naar staak 5. Dirk Hendrik Kolff, geb. Amersfoort 25 april 1757, begr. ald. 8 febr. 1758.
link naar staak 6. Cornelis Lambertus, volgt XIIc.
link naar staak 7. Dirk Hendrik, volgt XIId.
link naar staak 8. Lambertus Kolff, geb. Amersfoort 17 juli 1764, overl. ald. 5 jan. 1765.
link naar staak 9. Maria Johanna Kolff, geb. Amersfoort 2 aug. 1766, overl. Rheden 29 sept. 1826, tr. Amersfoort 13 febr. 1789 Hendrik Detmers (R.M.W.O.3), geb. Sprundel 20 maart 1761, officier inf. in Staten-dienst 1776-, bij rassemblement in Duitsland 1795-1796, in Engelse dienst 1799-(1801), luitenant-kolonel in Nederlandse dienst 1814-, laatst. generaal-majoor en prov. commandant van Zuid-Holland 1816, overl. Den Haag 8 sept. 1825, zn. van Johan en Justina Constantia Tollius.

link naar staak XIIb. Mr. Nicolaas Christiaan Kolff, geb. Amersfoort 30 aug. 1750, j.u.d. Utrecht 1770, koopman, raad 1772-1795, schepen 1778, 1779, 1782, 1783, 1787, 1791, 1794, burgemeester 1783, 1784, 1788, 1789 en kameraar 1795 te Amersfoort, Gedep. in de Staten van Utrecht 1787, 1790, overl. De Vuursche 27 maart 1821, tr. Amersfoort 18 okt. 1772 Johanna Methorst, ged. Amersfoort 7 jan. 1752, overl. ald. 1 nov. 1786, dr. van Jan Gijsbert en Sophia van Brinkesteyn.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Hermina Johanna Kolff, geb. Amersfoort 11 aug. 1773, overl. ald. 14 aug. 1773.
link naar staak 2. Anna Maria Kolff, geb. Amersfoort 24 juli 1775, overl. Den Haag 29 mei 1863, tr. Amersfoort 7 aug. 1796 Hendrik Jan van Goudoever, geb. Amersfoort 16 aug. 1772, raad van Amersfoort 1794-1795, wethouder 1808-1811, griffier 1811 en adjunct-maire 1811-overl. van Gorinchem, overl. ald. 10 april 1814, zn. van Hendrik en Maria Wijnanda van Nieuwstadt.
link naar staak 3. Hermina Johanna Kolff, geb. Amersfoort 9 mei 1777, overl. Apeldoorn 14 juni 1865, tr. Amersfoort 7 aug. 1796 Mr. Rudolph Antonie van Goudoever, ged. Amersfoort 22 sept. 1767, secretaris van Amersfoort 1787-1808, later griffier rechtbank van eerste aanleg, overl. Amersfoort 19 jan. 1816, zn. van Hendrik en Maria Wijnanda van Nieuwstadt.
link naar staak 4. Antonia Hubrechta Kolff, geb. Amersfoort 6 mei 1779, overl. Den Haag 23 jan. 1862, tr. Amersfoort 3 aug. 1801 Ds. Isaac Johannes Dermout, ged. Hoorn 31 jan. 1777, geref. predikant te Zeist 1798-1800, te Amersfoort 1800-1803, te Zutphen 1803-1805, te Den Haag 1805-, hofprediker 1822-1848, kerkhistoricus, overl. Den Haag 22 okt. 1867, zn. van Ds. Jacob en Anna Constantia Horthemels.
link naar staak 5. Johanna Gijsberta Sophia Kolff, geb. Amersfoort 23 juli 1781, overl. Lent 16 juni 1856, tr. Amersfoort in juli 1798 Martinus Anthonius Kuytenbrouwer (R.N.L.) (Historie), geb. Venlo 9 juni 1777, officier art. in Statendienst 1795, in Bataafse dienst 1795-1806, in Hollandse dienst 1806-1810, in Franse dienst 1810, in Nederlandse dienst 1814-, laatst. generaal-majoor 1834-1840, wijnkoper te Utrecht, overl. Den Haag 1 aug. 1850, zn. van Johannes en Christina Geraard.
link naar staak 6. Lambertus Gualtherus Kolff, geb. Amersfoort 2 dec. 1783, overl. ald. 17 nov. 1785.
link naar staak 7. Johanna Kolff, geb. Amersfoort 31 okt. 1786, overl. ald. 13 jan. 1813, tr. Amersfoort 30 sept. 1807 Jan van Goudoever, geb. Amersfoort 4 nov. 1776, vroedschap, lid raad, vrederechter, later kantonrechter (1815)-1853 te Amersfoort, overl. ald. 27 febr. 1856, zn. van Hendrik en Maria Wijnanda van Nieuwstadt; hij hertr. Zaltbommel 11 mei 1815 Margaretha Verweyde.

link naar staak XIIc. Cornelis Lambertus Kolff, geb. Amersfoort 24 juni 1759, koopman te Amsterdam, kapitein der burgerij 1786-, overl. ald. 20 jan. 1815, tr. Baarn 1 juli 1784 Cornelia Petronella Bouffy, geb. Schiedam 11 aug. 1766, overl. Amsterdam 20 maart 1825, dr. van Gerard en Cornelia Rachel Commerie.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Gerardina Cornelia Kolff, geb. Amsterdam 17 mei 1785, overl. ald. 31 aug. 1849, tr. Amsterdam 16 mei 1809 Joan Jacob de Groot, ged. Amsterdam 31 aug. 1849, koopman ald., boekhandelaar te Wageningen, overl. ald. 27 nov. 1846, zn. van Abraham Jacob Hottentot de Groot en Willemina van Dijk.
link naar staak 2. Hermina Johanna Kolff, geb. Amsterdam 25 sept. 1786, overl. ald. 24 jan. 1787.
link naar staak 3. Johanna Wilhelmina Maria Kolff, geb. Amsterdam 17 april 1788.
link naar staak 4. Cornelis Leonard Kolff, geb. Amsterdam 11 mei 1792, overl. Paramaribo 3 aug. 1820.

Dirk Hendrik Kolff (XIId)
Dirk Hendrik Kolff
link naar staak XIId. Dirk Hendrik Kolff (Historie), geb. Amersfoort 24 sept. 1761, officier admiraliteit van Amsterdam 1783-, in Bataafse dienst 1795-1799 laatst. kapitein-luitenant-ter-zee, ballingschap in Oldenburg (zie Historie), in Nederlandse dienst 1814-, laatst. kapitein-ter-zee 1814-1817 schout-bij-nacht tit., overl. Baarn 15 nov. 1835, tr. 1e Amersfoort 16 nov. 1786 Margrietha Maria van Braam (De Colve XV), geb. Amsterdam 8 okt. 1764, overl. Amersfoort 1 maart 1800, dr. van Willem en Susanna Agneta Binkes; tr. 2e Leer (O.-Fr.) 7 sept. 1801 Marregien (Maria) Lans (Historie), geb. Zwolle 17 juli 1779, overl. Hilversum 14 dec. 1853, dr. van Lucas en Cornelia Voet (Er is een correctie aangebracht in deze opname).

Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Johanna Lambertha Gualthera Kolff (Hanna, Historie), geb. Weesp 4 aug. 1788, overl. Hundmühlen (Oldenburg) 15 juni 1829, tr. 1e Zwischenahn (Oldenburg) in aug. [1802] Ds. Hermann Eiters Meyer, geb. 25 dec. 1779, predikant te Neuenbrok (Oldenburg), overl. ald. 8 dec. 1820; tr. 2e Varel (Oldenburg) 10 maart 1825 Hermann Hemken, geb. Bockhorn (Oldenburg) 30 aug. 1794, administrateur heerlijke veenderij en steenbakkerij te Hundsmühlen 1826-1834, overl. ald. 2 juli 1834, zn. van Melchior en Sophia Dorothea Bendes; hij hertr. Oldenburg 29 jan. 1833 Friederike Anna Marie Beussel.
link naar staak 2. Willem Kolff, geb. Amersfoort 4 jan. 1791, overl. jong.

link naar staak 3. Suzanna Alida Kolff, geb. Amersfoort 14 april 1794, overl. in Oldenburg 4 okt. 1878, tr. 1e Delft 31 aug. 1814 Hermann Gerhard von Oven, geb. Osternburg (Oldenburg) 27 maart 1785, administrateur en ontvanger der domeinen te Bockhorn, overl. in maart 1833, zn. van Jacob Hermann en Christina Sophia Kuckens; tr. 2e Gerhard Eilers, ontvanger te Rastede (Oldenburg).
(terug naar: B XIIIb.1)
link naar staak 4. Constantia Maria Kolff, geb. Amersfoort 24 aug. 1796, overl. Middelharnis 20 maart 1813.
link naar staak 5. Dirk Hendrik, volgt XIIIb.
Uit het tweede huwelijk:
link naar staak 6. Lucas Kolff, geb. op Brockhoven in Zwischenahn (Oldenburg) 21 dec. 1802, luitenant-ter-zee 2e kl. 1824-overl., overl. Eemnes-Buiten 23 nov. 1828.
link naar staak 7. Cornelia Maria Johanna Kolff, geboren Zwischenahn/Bockhorn (Oldenburg) op 15 juli 1804, overl. Amsterdam 13 jan. 1839, tr. Dongen 31 okt. 1823 Jacob van Oosterwijk Bruyn, geb. Amsterdam 22 febr. 1794, lid fa. Kerkhoven & Co., makelaar, dichter, overl. Amsterdam 23 nov. 1876, zn. van Jacob en Maria Messchert; hij hertr. Amsterdam 16 april 1840 Adriana de Lanoy.
link naar staak 8. Cornelia Wilhelmina Margaretha Kolff, geb. Zwischenahn (Oldenburg) 12 maart 1812, overl. Arnhem 7 febr. 1898, tr. Eemnes-Buiten 17 juli 1835 Mr. Pieter Adolf Schill, geb. Batavia 6 juni 1810, jur.dr. Leiden 1833, raadsheer hooggerechtshof 1846-overl., lid hoogmilitair gerechtshof in Ned.-Indië 1849-overl., overl. Batavia 11 okt. 1851, zn. van Jeremias en Elisabeth Adriana Roseboom.
 
Dirk Hendrik Kolff (XVIIIb) Henriette Wilhelmina Schill link naar staak XIIIb. Dirk Hendrik Kolff (R.M.W.O.4) (Historie 1) (Historie 2) , geb. Amersfoort 14 febr. 1800, officier marine in Ned. Indië (1819-), majoor mariniers (1836-1839), adjudant gouverneur-generaal D.J. de Eerens (1837), overl. Den Haag 15 dec. 1843, tr. 1e Amsterdam 24 sept. 1828 Frederica Maria Brouwer, geb. Amsterdam 27 mei 1802, overl. Batavia 17 sept. 1830, dr. van Dirk Jan en Anna Maria van Zuijlekom; tr. 2e Batavia 6 nov.1831 Henrietta Wilhelmina Schill, geb. Batavia 21 juli 1813, overl. Den Haag 11 jan. 1840, dr. van Jeremias en Elisabeth Adriana Roseboom.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Anna Maria Margaretha Kolff, geb. Batavia 27 april 1830, overl. Hamburg 11 nov. 1855, tr. Rastede (Oldenburg) 23 juni 1853 Carl Diderich Lucas von Oven, geb. Bockhorn (Oldenburg) 7 maart 1825, koopman eerst te Hamburg, later te Soerabaja, overl. a/b zeilschip Marie op reis naar Nederland ter hoogte van Kaap de Goede Hoop 25 juni 1869, zn. van Hermann Gerhard en Suzanna Alida Kolff (zie B XIId.3); hij hertr. Soerabaja 8 juni 1859 Johanna Albertina Augusta Cornelia van Stralendorff.
Dirk Hendrik Kolff (XIIIb) Henriette Wilhelmina Schill
Uit het tweede huwelijk:
link naar staak 2. Jeremius Adriaan, volgt XIVd.
link naar staak 3. Dirk Hendrik Kolff, geb. Batavia 23 april 1835, overl. Soerabaja 26 mei 1859.
link naar staak 4. Elizabeth Augusta Kolff, geb. Batavia 13 april 1837, overl. op zee 23 april 1859.
link naar staak 5. Maria Justina Dorothea Henriëtta Kolff, geb. Den Haag 20 dec. 1839, overl. Groningen 14 sept. 1873, tr. Amsterdam 17 febr. 1859 Jhr. Theodorus Johan Krayenhoff (O.E.K.), geb. Nijmegen 15 mei 1830, directeur directe belastingen, overl. Arnhem 12 juni 1903, zn. van Jhr. Johan en Amelia Maria Rühle.

link naar staak XIVd. Jeremias Adriaan Kolff (O.E.K.), geb. Batavia 25 nov. 1832, suikerfabrikant, overl. Krefeld (Rheinland) 1 april 1904, tr. 1e Den Haag 14 okt. 1858 Charlotta Wilhelmina Banck, geb. Soerabaja 16 aug. 1832, overl. Arnhem 16 febr. 1887, dr. van Johann Erich en Carolina Wilhelmina Dorothea Hoff, tr. 2e Zuilen (Utrecht) 21 maart 1889 Johanna Bosveld, geb. Eerbeek, gem. Brummen 1 maart 1855, overl. Krefeld 26 juni 1936, dr. van Berend en Catharina Gerdina Bosveld.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Adriaan Dirk Hendrik, volgt XVe.
link naar staak 2. Louis Charles, volgt XVf.

link naar staak XVe. Mr. Adriaan Dirk Hendrik Kolff (15 burgemeesters), geb. Arnhem 8 okt. 1862, jur.dr. Utrecht 1886, burgemeester van Brouwershaven 1888-1890, van Schoonhoven 1893-1901, overl. Wiesbaden (Hessen-Nassau) 3 aug. 1921, tr. Den Haag 25 maart 1886 Joséphine Ernestine Greve, geb. Den Haag 5 juli 1864, overl. ald. 3 febr. 1955, dr. van Arnoldus Wouter en Maria Catharina Tissot.
Uit dit huwelijk:
link naar staak Charlotte Marie Kolff (Bestuur 1950-1953), geb. Ede 5 nov. 1887, overl. Den Haag 9 jan. 1962, tr. 1e Den Haag 15 april 1909 (door echtsch. ontbonden) Otto Richard Wolff, geb. Worms (Hessen) 19 febr. 1882, wijnhandelaar te Oppenheim (Hessen) (1909), woonde 1965 te Gelsenkirchen, overl. onbekend, zn. van Konrad Balthasar Hermann en Henriëtte Bücher; tr. 2e Berlijn 11 juli 1931 Franz Eduard Julius Corneli, geb. Vallendar (bij Koblenz, Rheinland) 19 april 1886, officier, overl. Den Haag 30 juni 1965, zn. van Emil en Petronella Esser.

Louis Charles (XVf)
link naar staak XVf. Louis Charles Kolff (R.O.N.) (Historie) (15 burgemeesters), geb. Arnhem 25 dec. 1867, directielid/-medewerker van het familiebezit Suikerfabriek Kandang Djatie te Kraksaän, Residentie Probolingo, Ned. Oost-Indië 1888-1889, wijnhandelaar te Amsterdam 1891-1892, volontair ter secretarie en gemeenteraadslid te Wassenaar 1893-1896, burgemeester van Wieringen 1896-1902 en 1920-1922, Lid Prov. Staten van Noord-Holland 1900-1902, overl. Hippolytushoef 27 juni 1922, tr. Bonn 2 april 1891 Jacoba Theodora Auguste Hageman, geb. Zweibrücken (Bayerische Pfalz) 4 febr. 1866, overl. Bergen (N.-H.) 4 mei 1940, dr. van Joannes Marie en Bertha Hancke.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Gualtherus Frederik Adriaan Kolff, geb. Amsterdam 1 april 1892, directeur N.V. Handelsmij. Kukenheim & Co. te Semarang, overl. Amsterdam 23 april 1955, tr. 1e Arnhem 4 sept. 1915 Cornelia Sara Bondam, geb. 's-Hertogenbosch 6 aug. 1887, overl. Arnhem 15 sept. 1918, dr. van Mr. Adrianus Cornelis en Jkvr. Cornelia Sara Tjarda van Starkenborgh Stachouwer; tr. 2e Georgetown (Penang, Malakka) 25 dec. 1919 (door echtsch. ontbonden Soerabaja 11 sept. 1935) Maria Lina Leerink, geb. Doetinchem 17 jan. 1893, overl. Oosterbeek 9 dec. 1978, dr. van Gerard en Johanna Hendrika Hendriks; zij hertr. Soerabaja 12 jan. 1937 Hendrik Nijk en tr. 3e Amsterdam 8 sept. 1949 Albert Johannes Coops.
link naar staak 2. Louis Charles, volgt XVIf.
link naar staak 3. Mr.dr. Berthus Joan Karel Kolff (Bestuur 1926-1931, 1938-overl.), geb. Wassenaar 20 okt. 1894, medewerker Nationale Bankvereeniging 1920, directeur Nationale Bankvereeniging kantoor Dordrecht en districts-directeur Nationale bankvereeniging district Zuid-Holland-Zeeland 1925, directeur provinciale kantoren Rotterdamsche Bankvereeniging 1933, directeur Rotterdamsche Bankvereeniging N.V. 1938, lid bestuur Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie, lid Raad van Bijstand Rotterdamsche Bankiersvereeniging, consul-generaal van Finland te Rotterdam 1939, reserve 1e luitenant veldartellerie, overl. Rotterdam 10 sept. 1942, tr. Rotterdam 3 mei 1921 Tonia Adriana Kolff (zie CBCC XVs.2), geb. Rotterdam (Kralingen) 24 mei 1899, overl. Rotterdam 25 sept. 1983, dr. van Adrianus Antonie en Luise Johanna Elisabeth Schultz.
Louis Charles Kolff (XVf)

drie kinderen B XVIII link naar staak XVIf. Louis Charles Kolff (R.O.N.) (Bestuur 1931-1938) (Historie) (15 burgemeesters), geb. Wassenaar 1 juni 1893, burgemeester van Wieringen 1922-(1942), 1945-1958, res.-1e luitenant art., overl. Zutphen 7 juni 1970, tr. Rheden (De Steeg) 28 aug. 1918 Jkvr. Cornelia Maria van Heurn, geb. 's-Hertogenbosch 13 juli 1895, overl. Zutphen 17 jan. 1967, dr. van Jhr. Nicolaas Cornelis en Jeanne Cornélie Pichot Lespinasse.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Nicoline Cornelia Jacoba Kolff (Bestuur 1947-1950), geb. Velp 15 juni 1919, laatstelijk adjunct-directrice Bejaardencentrum Den Bouw te Warnsveld, overl. Zutphen 21 juni 1998.
link naar staak 2. Jacoba Elisabeth Kolff (De Colve XVI) (De Colve XVII), geb. Velp 18 juli 1921, laatstelijk oud-hoofd kraamafdeling Alg. Ziekenhuis Het Nieuwe Spittaal te Warnsveld, overl. Zutphen 21 febr. 2011.
link naar staak 3. Mr. Louis Charles Kolff (Bestuur 1954-1969), geb. Hippolytushoef 23 maart 1924, oud-gemeentesecretaris gem. Bloemendaal, oud-manager Avila Beach Hotel Curaçao, laatst oud-secretaris Kamer van Koophandel & Nijverheid Curaçao, overl. Utrecht 12 februari 2005, tr. Curaçao 13 jan. 1970 Trijntje van der Plas, directeur Avila Beach Hotel Curaçao 1965-1977, geb. Katwijk aan Zee 27 dec. 1926, dr. van Cornelis en Neeltje Blonk, eerder weduwe van dr. J.H. Brahma Tewari, gouvernementsarts district Barber, Curaçao.
De laatste tak B Kolffen: v.l.n.r. Louis, Nicoline en Coba (later: Coby)

Top Pagina