kolff: genealogie: uitgebreid: c

familiewapen kolff

Genealogie: C

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Wegwijzer Gen: Uitgebreid Gen: Overzicht Nederlands' Patriciaat Zoek
tak c I-VI   A     B C   link = heen en weer tussen genealogie uitgebreid en genealogie overzicht
VII-IX   AA AB AC   CA CB                 CC   CD
              CBA CBB CBC CBCA CBCB CBCC CBCD CBCE CBCF CCA CCB  
Cornelis Kolff   Maria van Oosterwijk
     
Gualtherus Kolff   Alida Vosmaer
     
Familiegroep Kolff - Van Santen Kolff
     
Barthold Suermondt   Catherina Quirina Kolff
 
link naar staak Xc. Cornelis Kolff (De Colve III) (Historie) (15 burgemeesters) (Familiewapen), geb. Maassluis 3 aug. 1685, notaris te Den Haag 1704-1710, te Middelharnis 1710-1741, secretaris 1710-overl., en rentmeester 1713-[1740] ald., burgemeester van Maassluis 1746-1747, overl. ald. 23 dec. 1759, tr. 1e Maassluis 18 juni 1710 Catharina van Oosterwijk, ged. Maassluis 15 jan. 1681, overl. Middelharnis 20 dec. 1738, dr. Lambertus en Maria van der Meer, tr. 2e IJsselstein 28 okt. 1739 Sara Post, ged. Willemstad 2 april 1679, begr. Maassluis 21 april 1770, dr. van Willem en Rachel Vay en wed. van 1e Casparus van Ameyde en 2e Joseph de Lussanet.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Gualtherus, volgt XIc.
link naar staak 2. Maria Kolff, geb. Middelharnis 14 mei 1714, overl. ald. 6 juni 1714.

link naar staak XIc. Gualtherus Kolff (Historie), geb. Middelharnis 1 april 1711, notaris 1729-1739, subst.-secretaris 1729-1739 en rentmeester 1731-(1739) van Dirksland, notaris 1740-1775, subst.-secretaris 1739-1759, secretaris 1759-overl. en rentmeester 1740-overl. van Middelharnis, overl. Schiedam 16 (begr. Rotterdam 21) dec. 1789, tr. Rotterdam 7 sept. 1735 Alida Vosmaer, geb. Rotterdam 9 sept. 1712, overl. ald. 27 juni 1789, dr. van Jacob en Quirine van der Elst.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Catharina Kolff, geb. Dirksland 21 juni 1736, overl. Middelharnis 26 sept. 1741.
link naar staak 2. Mr. Jacob van Santen, Heer van Middelharnis [naamswijziging Kolff in Van Santen Kolff, notariële akte Den Haag, not. L. Bijland, 30 dec. 1744] (De Colve XV), geb. Dirksland 12 juni 1738, j.u.d. Leiden 1761, raad in de vroedschap 1767- en schepen 1768 van Schiedam, overl. Den Haag 10 juli 1768, tr. Den Haag 29 maart 1768 Susanna Elisabeth Vosmaer, geb. Den Haag 1 maart 1748, overl. ald. 19 mei 1823, dr. van Jacob en Louisa Mosburger; zij hertr. Den Haag 9 nov. 1783 Jacob Dirk Heyns (zie voor continuering naam Van Santen Kolff: Jacob van Santen Kolff, zoon van Cornelis, zie 4. hieronder).
link naar staak 3. Sara Cornelia Kolff, geb. Middelharnis 11 okt. 1740, overl. Rotterdam 5 mei 1802, tr. Middelharnis 8 dec. 1760 Dr. Iman Jacob van den Bosch, geb Tholen 6 febr. 1731, med.dr. Leiden 1757, geneesheer te Sommelsdijk, te Den Haag, schrijver op medisch gebied, overl. Den Haag 27 mei 1788, zn. van Cornelis en Barbara 't Hooft.
link naar staak 4. Cornelis, volgt XIIe (Tak CA).
link naar staak 5. Adrianus Quirinus, volgt XIIf (Tak CB).
link naar staak 6. Lambertus Kolff, geb. Middelharnis 29 dec. 1747, overl. ald. 13 febr. 1748.
link naar staak 7. Lambertus, volgt XIIg (Tak CC).
link naar staak 8. Elisa, volgt XIIh (Tak CD).
link naar staak 9. Catharina Quirina Kolff, ged. Middelharnis 22 jan. 1755, Rotterdam 18 dec. 1817, (overl. niet vermeld), tr. Rotterdam 18 aug. 1776 Barthold Suermondt, geb. Rotterdam 30 juli 1743, zeehandelaar, schepen 1787, 1788, leproosmeester 1788-1794, kapitein schutterij 1787-1793 te Rotterdam, overl. ald. 12 maart 1825, zn. van Evert en Helena Boel.

Naamswijziging Kolff naar Van Santen Kolff: Jacob werd benoemd tot universeel erfgenaam van Jacob van Santen, heer van Middelharnis, op voorwaarde dat hij diens naam en wapen zou aannemen (zie ook De Colve XV).

Afbeeldingen:
linksboven, top: Cornelis Kolff en Maria van Oosterwijk;
daaronder: Gualtherus Kolff en Alida Vosmaer;
midden: Familiegroep Kolff (F. Radermaker, 1757):
v.l.n.r. Gualtherus (XIc) met zijn zonen Jacob (van Santen) en Cornelis Kolff;
links onderaan: Barthold Suermondt en Catherina Quirina Kolff.