kolff: genealogie: uitgebreid: ca

familiewapen kolff

Genealogie: CA

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Wegwijzer Gen: Uitgebreid Gen: Overzicht Nederlands' Patriciaat Zoek
tak ca I-VI   A     B C   link = heen en weer tussen genealogie uitgebreid en genealogie overzicht
VII-IX   AA AB AC   CA CB                 CC   CD
              CBA CBB CBC CBCA CBCB CBCC CBCD CBCE CBCF CCA CCB  
Kolff - Van Santen Kolff

link naar staak XIIe. Cornelis Kolff, geb. Middelharnis 8 april 1743, wijnkoper te Rotterdam, lid fa. Cornelis Kolff & Zoonen, kooplieden, overl. ald. 20 nov. 1812, tr. Rotterdam 24 april 1774 Geertruyd Beuninger, geb. Rotterdam 28 juni 1752, overl. ald. 16 april 1818, dr. van Coenraad en Maria van Niel.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Gualtherus, volgt XIIIc.
link naar staak 2. Coenraad Kolff, geb. Rotterdam 27 febr. 1777. lid fa. Cornelis Kolff & Zoonen. overl. Gräfrath (Rijnprov.) 20 nov. 1853.
link naar staak 3. Jacob, volgt XIIId (Van Santen Kolff)
link naar staak 4. Maria Catharina Kolff, geb. Rotterdam 6 dec. 1780, overl. ald. 20 april 1783.
link naar staak 5. Alida Kolff, geb. Rotterdam 5 okt. 1782, overl. ald. 20 nov. 1806, tr. Rotterdam 17 april 1805 Abraham Blom, geb. Rotterdam 6 dec. 1773, koopman, lid fa. Abraham Blom & Zoon, overl. Rotterdam 22 april 1815, zn. van Abraham en Heyltje van Reyn; hij hertr. Leiden 28 sept. 1809 Jeannette Lisman.
link naar staak 6. Jan Jeremias Kolff, geb. Rotterdam 7 mei 1784, overl. in 1821.
link naar staak 7. Adrianus Quirinus Kolff, geb. Rotterdam 2 febr. 1786, overl. ald. 27 febr. 1786.
link naar staak 8. Maria Catharina Kolff, geb. Rotterdam 11 nov. 1787, overl. ald. 2 dec. 1858.

link naar staak XIIIc. Gualtherus Kolff, geb. Rotterdam 15 sept. 1775, lid firma Koetsveld en Kolff, kooplieden in wijnen, blik en lantaarnhoorn, overl. Wijk bij Duurstede 22 febr. 1844, tr. Rotterdam 7 mei 1799 Geertruida van Koetsveld, geb. Delft 18 dec. 1780, overl. Rotterdam 2 sept. 1809, dr. van Jan en Adriana Hoogvliet.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Cornelis Kolff, geb. Rotterdam 25 mei 1800, overl. ald. 30 aug. 1816.
link naar staak 2. Levenloos kind, geb. Rotterdam (aangeg. 30) okt. 1802.
3. Jan Adriaan, volgt XIVe.
link naar staak 4. Geertruida Cornelia Kolff, geb. Rotterdam 2 maart 1806, overl. Den Haag 16 sept. 1885, tr. Rotterdam 31 mei 1827 Hendrik de Vos, geb. Rotterdam 1 april 1802, koopman, overl. onbekend, zn. van Hendrik en Elisabeth Flaes.
link naar staak 5. Adrianus Kolff, geb. Rotterdam 31 dec. 1807, ambtenaar en koopman op St. Thomas (West-Indië), overl. ald. 17 mei 1845, tr. 1e St. Maarten (West-Indië) 1 nov. 1830 Elisa Thomas, geb. 19 febr. 1804, overl. St. Thomas 30 dec. 1838, wed. van Jacob Charles du Cloux; tr. 2e 13 juni 1839 Maria Theresia Fahlberg, geb. St. Barthelemy (West-Indië) 1805, wed. van F.L. Segond.

link naar staak XIVe. Jan Adriaan Kolff, geb. Rotterdam 25 mei 1804, koopman en winkelier, lid fa. J.A. Kolff en Zoon, overl. Rotterdam 1 april 1870, tr. Rotterdam 20 juni 1828 Gijsbertha Johanna Cornelia Verkuyl, geb. Delft 10 sept. 1807, overl. Rotterdam 2 mei 1865, dr. van Pieter en Maria Cornelia Penning.
Uit dit huwelijk:
1. Gualtherus, volgt XVg.
link naar staak 2. Pieter Kolff, geb. Rotterdam 26 febr. 1833, overl. ald. 12 april 1834.
3. Geertruida Kolff, geb. Rotterdam 16 jan. 1837, overl. ald. 4 juli 1838.
4. Geertruida Kolff, geb. Rotterdam 5 april 1839, overl. ald. 13 maart 1869, tr. Rotterdam 17 juni 1863 Johannes George Röder, geb. Rotterdam 23 juli 1831, lid fa. Rooseboom & Co., handel in gasornamenten, etc. (1877), overl. Rotterdam 28 okt. 1900, zn. van Frederik Levin en Catharina Schemmer; hij hertr. Rotterdam 6 juli 1871 Magdalena Geertruida van Voorthuysen.

link naar staak XVg. Gualtherus Kolff, geb. Rotterdam 26 juni 1829, koopman, lid fa. J.A. Kolff en Zoon, overl. Rotterdam 4 dec. 1897, tr. Rotterdam 2 juli 1856 Josina Theodora Verburgh, geb. Rotterdam 19 nov. 1834, overl. ald. 27 juli 1898, dr. van Gerrit Dionys en Josina Theodora de Vos.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Gijsbertha Johanna Cornelia Kolff, geb. Rotterdam 16 juni 1857, overl. ald. 23 maart 1876.
link naar staak 2. Josina Theodora Kolff, geb. Rotterdam 19 aug. 1858, overl. ald. 16 okt. 1858.
link naar staak 3. Jan Adriaan Kolff, geb. Rotterdam 25 maart 1860, overl. ald. 10 febr. 1861.
link naar staak 4. Josina Theodora Kolff, geb. Rotterdam 11 april 1862, overl. ald. 11 aug. 1862.
link naar staak 5. Josina Theodora Kolff, geb. Rotterdam 10 jan. 1864, overl. Baarn 3 juli 1925, tr. Rotterdam 26 maart 1892 Willem Meijer, geb. Sneek 8 sept. 1856, directeur postkantoor te Baarn, overl. ald. 8 okt. 1918, zn. van Lykle en Wilhelmina van Gorkum.
link naar staak 6. Jan Adriaan, volgt XVIg.
link naar staak 7. Gerrit Dionys Kolff, geb. Rotterdam 28 febr. 1867, overl. ald. 18 maart 1867.
link naar staak 8. Gerrit Dionys Kolff, geb. Rotterdam 20 aug. 1868, overl. ald. 18 dec. 1868.
link naar staak 9. Gerrit Dionys Kolff, geb. Rotterdam 29 maart 1872, overl. ald. 24 sept. 1872.
link naar staak 10. Gualtherus Kolff, geb. Rotterdam 26 juni 1874, overl. ald. 11 juli 1874.
link naar staak 11. Adriana Maria Kolff, geb. Rotterdam 4 sept. 1875, overl. ald. 9 april 1891.

link naar staak XVIg. Jan Adriaan Kolff, geb. Rotterdam 23 okt. 1865, kruidenier ald., overl. Hoboken (New Jersey) 31 maart 1916, tr. Rotterdam 21 mei 1896 (echtsch. ingeschr. ald. 22 dec. 1908) Agatha van Klaveren, geb. Rotterdam 26 nov. 1871, overl. ald. 26 mei 1919, dr. van Jan en Carolina Maria Theodora Nieuwkamp.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Gualtherus Kolff, geb. Rotterdam 21 mei 1898, employé Gemeentelijke Drinkwaterleiding, overl. Rotterdam 23 febr. 1971, tr. Lausanne 28 dec. 1926 (door echtsch. ontbonden Genève 27 juni 1937) Titia Henrica Arp, geb. Haarlem 14 jan. 1903, overl. Genève omstr. 1990, dr. van Franz Heinrich Ludwig en Cornelia Petronella Rolina Kesper; zij hertr. Jean Verdier.
link naar staak 2. Carolina Maria Theodora Kolff, geb. Rotterdam 17 nov. 1899, tr. Rotterdam 24 april 1924 (echtsch. ingeschr. ald. 5 maart 1949) Lodewijk Frederik Hendrik Groenhuizen, geb. Rotterdam 21 okt. 1899, dir. Prima Nova Vlaggenindustrie N.V. te Rotterdam, makelaar, overl. Utrecht 3 maart 1987, zn. van Jan en Cornelia Maria Christina Oversluys.

Van Santen Kolff
link naar staak XIIId. Jacob van Santen Kolff (aldus genoemd naar zijn kinderloos overleden oom Mr. Jacob van Santen (C XIc2) (De Colve XV), geb. Rotterdam 27 jan. 1779. lid firma Cornelis Kolff & Zoonen. kooplieden, overl. Rotterdam 8 nov. 1861, tr. Rotterdam 4 maart 1803 Elizabeth Francina Netscher, geb. Rotterdam 18 dec. 1779, overl. ald. 19 febr. 1833, dr. van Franciscus en Elisabeth van Putten.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Cornelis Jacob, volgt XIVf.
link naar staak 2. Franciscus Eliza, volgt XIVg.
link naar staak 3. Geertruya Cornelia van Santen Kolff, geb. Rotterdam 16 okt. 1811, overl. ald. 19 nov. 1813.
link naar staak 4. Eliza Franciscus van Santen Kolff, geb. Rotterdam 9 dec. 1812, ambtenaar Alg. Rekenkamer te Batavia 1836-1838, ter beschikking gouverneur van Sumatra's Westkust 1838-1840, controleur 2e kl. ald. 1840-1845, administrateur tinmijnen op Banka 1846-1847, overl. Batavia 8 maart 1851.
   Uit zijn relatie met Samboeyoe:
     link naar staak 4a. Willem van Santen Kolff, geb. Priaman (Sumatra's Westkust) 31 maart 1842,
     officier inf. O.I.L. 1866-, laatst. kapitein 1877-1887, overl. Batavia 26 febr. 1889.
     link naar staak 4b. Johannis van Santen Kolff, geb. Batavia 6 jan. 1846, overl. ald. 7 okt. 1851.
link naar staak 5. Geertruya Cornelia van Santen Kolff, geb. Rotterdam 15 juli 1814, overl. Zwijndrecht 28 juli 1894, tr. Rotterdam 18 juni 1845 Barthold Jacob Suermondt, geb. Rotterdam 31 mei 1810, cargadoor en expediteur, lid. firma Vlierboom en Suermondt te Rotterdam, overl. Amersfoort 18 sept. 1878, zn. van Cornelis en Hillegonda Cornelia Snellen.
link naar staak 6. Elisabeth Francina van Santen Kolff, geb. Rotterdam 6 april 1816, overl. Amsterdam 15 maart 1887, tr. Rotterdam 10 mei 1843 Felix Albert Theodore Delprat (R.N.L., O.E.K.), geb. Den Haag 21 mei 1812, officier art. 1830-, laatst. generaal majoor 1871-1888, minister van Oorlog 1872, lid gemeenteraad van Amsterdam 1876-1888, overl. ald. 7 april 1888, zn. van ds. Daniël en Françoise May.
link naar staak 7. Coenraad Jacob van Santen Kolff, geb. Rotterdam 6 nov. 1817, lid firma's Cornelis Kolff & Zoonen en Gebr. Kolff, kooplieden, overl. Rotterdam 19 maart 1868.
link naar staak 8. Jacoba Elizabeth van Santen Kolff, geb. Rotterdam 4 juni 1819, overl. ald. 21 maart 1886, tr. Rotterdam 24 aug. 1843 Frederikus Augustinus Vink, geb. Rotterdam 2 maart 1817, koopman, overl. Rotterdam 19 juli 1893, zn. van Nicolaas Michiel en Swanida Anna Elisabeth Maria Hondorff Block.
link naar staak 9. Gerard Johan van Santen Kolff, geb. Rotterdam 6 jan. 1821, overl. ald. 5 maart 1823.

link naar staak XIVf. Cornelis Jacob van Santen Kolff, geb. Rotterdam 12 febr. 1808, lid firma's Cornelis Kolff & Zoonen en gebr. Kolff, kooplieden, overl. Rotterdam 21 april 1861, tr. Rotterdam 25 juli 1844 Elisabeth Netscher, geb. Rotterdam 28 sept. 1816, overl. ald. 8 mei 1849, dr. van Mr. Johannes Theodorus en Petronella Jacoba Mathijsen.
Uit dit huwelijk:
link naar staak Jacob (Jacques) van Santen Kolff (De Colve XV), geb. Rotterdam 19 april 1848, letterkundige, muziek- en kunstcriticus en tekenaar, overl. Honnef (Rheinland) 8 nov. 1896, tr. Voorburg 5 juli 1882 Carolina Johanna Jacoba Beijnen, geb. Monster 6 aug. 1859, overl. Breda 23 febr. 1934, dr. van Leonardus Cornelis en Carolina Johanna Jacoba Mulder; zij hertr. 1898 Prof. Dr. Max Eisenberg.

link naar staak XIVg. Franciscus Eliza van Santen Kolff, geb. Rotterdam 11 nov. 1809, apotheker ald., overl. Maartensdijk 8 sept. 1879, tr. Rotterdam 29 jan. 1839 Dorothea Louisa Christina Bosboom, geb. Rotterdam 24 mei 1819, overl. Den Haag 2 nov. 1891, dr. van Johannes Hendrich en Christina Theodora van Dura.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Jacoba van Santen Kolff, geb. Rotterdam 21 juli 1848, overl. Den Haag 27 april 1882.
link naar staak 2. Johannes Hendrik van Santen Kolff, geb. Rotterdam 14 april 1851, med. student te Leiden, overl. Rotterdam 3 aug. 1871.
link naar staak 3. Petrus, volgt XVh.
link naar staak 4. Charles Henri van Santen Kolff, geb. Rotterdam 21 juli 1856, overl. New York omstr. 1900, tr. Brussel 18 jan. 1888 Anna Eva Josephe Jäger, geb. Düsseldorf 30 mei 1856, overl. onbekend, dr. van Gerhard Hubert en Helene Hubertine Pesch.
   Uit dit huwelijk:
   link naar staak 4a. Louise Victoria van Santen Kolff, geb. Brussel 18 nov. 1887, overl. in St. Petersburg (Florida) 19 okt. 1967, tr. 1e Horace Melvin, tr. 2e Raymond Bell MD (meer >).

link naar staak XVh. Petrus van Santen Kolff, geb. Rotterdam 24 dec. 1852, lid firma Greeve, Kolff & Co., commissionairs in tabak, overl. Amsterdam 2 febr. 1898, tr. 1e Vianen 16 april 1877 (echtsch. ingeschr. ald. 7 dec. 1898) Carolina Wilhelmina Geetruyd Rooseboom, geb. Vianen 18 febr. 1854, verpleegster, overl. Den Haag 26 april 1923, dr. van Willem en Maria Johanna van den Berg; tr. 2e Amsterdam 21 nov. 1889 Louise Frederike Böttger, geb. Zuid-Scharwoude 10 aug. 1863, overl. Amsterdam 1 juni 1914, dr. van Gerhard Wilhelm en Luise Friederike Sundermann.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Dorothea Louise Christina van Santen Kolff, geb. Amsterdam 26 okt. 1877, overl. 's-Gravenmoer 12 april 1888.
link naar staak 2. Maria Johanna van Santen Kolff, geb. Vianen 25 maart 1879, overl. Carshalton (Surrey) 19 nov. 1941, tr. Noordwijk 16 febr. 1900 Johannes Henricus Aloysius Ouwerkerk, geb. Vlissingen 8 juli 1870, gérant, overl. Ashstead (Surrey) 14 jan. 1936, zn. van Leonhardus Theodorus en Cornelia van der Neel.
link naar staak 3. Carel Wilhelm Gertrudes van Santen Kolff, geb. Amsterdam 30 sept. 1880, leerling zeevaartschool ald., overl. (vermist met het schip Columbus voorbij de westkust van Java, als overleden ingeschr. Noordwijk) 27 aug. 1898.
link naar staak 4. Petrus, volgt XVIh.
Uit het tweede huwelijk:
link naar staak 5. Louis Frederik, volgt XVIi.
link naar staak 6. Jacoba van Santen Kolff, geb. Amsterdam 25 juni 1892, overl. Nunspeet 9 okt. 1927, tr. Elburg 7 sept. 1916 Marinus Hendrik van der Wolde, geb. Elburg 8 juli 1880, ambtenaar gemeente Nunspeet, overl. Ermelo 9 juni 1936, zn. van Harmen en Grietje Prijs; hij hertr. Zwolle 11 nov. 1930 Geerthe Rahm.

link naar staak XVIh. Petrus van Santen Kolff, geb. Amsterdam 3 jan. 1884, president Electric Tachometer Corp. te Philadelphia, vrederechter te Rose Valley (Pennsylvania), overl. Harwichport (Massachusets) 25 juli 1971, tr. 1e Philadelphia 17 dec. 1907 Marjorie Adelaide Plaisted, geb. Lincoln (USA) 26 aug. 1881, overl. Rose Valley 15 okt. 1919; tr. 2e Swarthmore (Pennsylvania) 6 mei 1921 Anne Hager Crawford, geb. Lansdowne (Pennsylvania) 15 okt. 1900 , overl. Chatham (Massachusets) 4 nov. 1991.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Sonya Caroline van Santen Kolff, geb. Moylan, Rose Valley, 28 dec. 1910, overl. USA 26 sept. 1987, tr. 29 juni 1935 William Edward Trickle, geb. 1912, overl. USA 14 dec. 1979.
link naar staak 2. Elenore van Santen Kolff, geb. Lansdowne 23 april 1917, overl. Beverly (Massachusets) 19 jan. 1990, tr. Moylan 27 juni 1936 Malcolm Macfarland Dickinson Jr., geb. Lansdowne 21 mei 1906, vice-president voor Europa van de Insurance Cy of North-America te Philadelphia, overl. Orleans (Massachusets) 28 febr. 1985, zn. van Malcolm Macfarland en Elsie Ellen Evans.
Uit het tweede huwelijk:
link naar staak 3. Maryana van Santen Kolff, geb. Moylan 10 april 1922, overl. 9 jan. 1982, tr. 1e 26 juni 1943 Erik Carl Gyllensvard, geb. 1906, overl. Sao Paolo (Brazilië) 17 febr. 1947; tr. 2e 1953 (door echtsch. ontbonden) Calvin Mintel Hotchkiss, geb. 1921, overl. 12 okt. 1988; tr. 3e James Fanning, geb. 12 sept. 1911.

link naar staak XVIi. Louis Frederik van Santen Kolff (Bestuur 1938-1942, 1947-1950), geb. Amsterdam 21 sept. 1890, hoofdcommies Ned. Spoorwegen, overl. Utrecht 5 jan. 1960, tr. 1e Amsterdam 17 juni 1915 Wichertje Herfst, geb. Amsterdam 19 okt. 1883, overl. Utrecht 13 juni 1933, dr. van Hendrik Dirk Johannes en Johanna Aleida Maria Beenen; tr. 2e Utrecht 25 juli 1935 Alijda Catharina Röhrman, geb. Utrecht 7 febr. 1896, overl. Zeist 1 aug. 1962, dr. van Hendrik en Alijda de Wolf.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak Louis Frederik, volgt XVIIc.

link naar staak XVIIc. Louis Frederik van Santen Kolff (Bestuur 1986-overl.) (De Colve XV), geb. Amsterdam 2 mei 1920, technisch hoofdambtenaar Ned. Heide-Mij., consulent openluchtrecreatie voor Gelderland en Overijsel Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, overl. Hoog Keppel 30 dec. 1993, tr. Amsterdam 29 mei 1946 Renske Tempel, geb. Groningen 14 juli 1922, overl. Hoog-Keppel 7 febr. 2016, dr. van Johannes en Tjitske de Bruin.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Peter Alexander van Santen Kolff, geb. Rotterdam 4 juni 1947, offshore technicus gasproduktieplatforms, overl. Hoog Keppel 12 jan. 2021, tr. 1e Barneveld 29 okt. 1970 (echtsch. ingeschr. ald. 29 nov. 1990) Johanna ter Avest, geb. Zwolle 8 april 1950, dr. van Lambertus Arnoldus en Jansje van Gelder; tr. 2e Medemblik 25 mei 1992 Natasa Nemanská, geb. Praag 1 jan. 1945, dr. van Karel Nemansky en Ellen Frischova en wed. van Jaroslav Kotlas.
link naar staak 2. Ingrid Marian van Santen Kolff (Links) (De Colve XV), geb. Wadenoyen 9 sept. 1951, free-lance styliste/binnenhuisarchitecte, tr. Amsterdam 20 febr. 1991 Robert Alain Silvain Swaab, geb. Arnhem 17 okt. 1954, vennootschapsdirecteur, zn. van Jozef en Denise Kahn.
link naar staak 3. Saskia Marijke van Santen Kolff (Links) (De Colve XV), geb. Tiel 16 aug. 1954, beeldend kunstenaar.

Top Pagina