kolff: genealogie: uitgebreid: cbcb

familiewapen kolff

Genealogie: CBCB

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Wegwijzer Gen: Uitgebreid Gen: Overzicht Nederlands' Patriciaat Zoek
tak cbcb I-VI   A     B C   link = heen en weer tussen genealogie uitgebreid en genealogie overzicht
VII-IX   AA AB AC   CA CB                 CC   CD
              CBA CBB CBC CBCA CBCB CBCC CBCD CBCE CBCF CCA CCB  
link naar staak XIV-l. Cornelis Laurentius Kolff, geb. Rotterdam 24 jan. 1821, lid firma Tollens & Co., vernis- en verfhandel, overl. Rotterdam 15 april 1909, tr. Rotterdam 12 juni 1844 Johanna Petronella Tollens, geb. Rotterdam 4 juli 1817, overl. ald. 6 febr. 1896, dr. van Hendricus Franciscus en Gerbranda Catharina Rivier.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Cornelis Geertruyus, volgt XVo.
link naar staak 2. Hendrik Franciscus, volgt XVp
link naar staak 3. Hermina Emerentia Kolff, geb. Rotterdam 5 maart 1850, overl. ald. 19 dec. 1850.
link naar staak 4. Johannes Wilhelmus Kolff, geb. Rotterdam 20 sept. 1851, lid firma W.J. Kolff & Co., sigarenfabrikanten ald., overl. Haarlem 26 okt. 1919, tr. Rotterdam 28 juni 1883 Margaretha Elisabeth Freni, geb. Rotterdam 2 febr. 1861, overl. Haarlem 5 nov. 1921, dr. van Frederik Jan en Theresia Teekens.
link naar staak 5. Cornelis Johannes Kolff, geb. Rotterdam 1 juli 1854, overl. ald. 22 juli 1855.
link naar staak 6. Johannes Cornelis Willem Kolff, geb. Rotterdam 1 jan. 1858, overl. ald. 28 aug. 1858.

link naar staak XVo. Cornelis Geertruyus Kolff (Rotterdamse Bijnaam), geb. Rotterdam 12 mei 1846, koopman te Buitenzorg, overl. Soekaboemi 7 okt. 1912, tr. 1e Buitenzorg 28 maart 1888 Jacoba Jonker, geb. Buitenzorg 2 nov. 1841, overl. ald. 8 mei 1888, dr. van Jan Jacob en N.N. en wed. van Hendrik Orth; tr. 2e Lebak (Bantam) 9 febr. 1889 Anna Jonker, geb. Buitenzorg 24 juli 1843, overl. Soekaboemi 25 juni 1911, zuster van zijn eerste echtg. en wed. van Hendrik Adrian Ludwig von Michalofski.
Uit het eerste huwelijk:

link naar staak XVIq. Jacques Johan Cornelis Kolff, geb. Buitenzorg 19 nov. 1881, directeur Cultuurmij. Pasir Geding ald., overl. Lembang 26 dec. 1931, tr. Buitenzorg 10 aug. 1906 Anna Cornelia Francina Schock, geb. Manggar (Billiton) 9 aug. 1888, overl. Driebergen-Rijsenburg 8 aug. 1959, dr. van Rijk Johannes en Francina Margaretha Brugman; zij hertr. Bandoeng 1 april 1938 Karl Cornelis Wilhelm Schmidt.
Zij adopteerden:

link naar staak XVIIq. Wally Paul (Willem) Kolff (naamswijziging Walle in Kolff, Gouv. Besl. 4 juli 1931), geb. Batavia 20 april 1925, oud-verzekeringsdeskundige, overl. Waalwijk 30 maart 1999, tr. Amsterdam 12 okt. 1948 Theresia Imelda de Boer (R.O.N.)(L.O.N.), geb. Willemstad (Curaçao) 27 mei 1928, overl. Waalwijk 28 nov. 2020, dr. van Johannes en Anna Maria Boermans.
Uit dit huwelijk:
link naar staak Anna Maria Kolff (L.O.N.), geb. Amsterdam 24 sept. 1948, schoonheidspecialiste, tr. Waalwijk 24 sept. 1975 Johannes Hendricus Maria van der Marel (L.O.N.), geb. Voorburg 23 april 1949, drukker, zn. van Johannes en Maria Theodora van der Meer.

link naar staak XVp. Hendrik Franciscus Kolff (Rotterdamse Bijnaam), geb. Rotterdam 8 aug. 1848, lid firma Tollens & Co., vernis- en verffabrikanten, overl. Rotterdam 12 okt. 1903, tr. Rotterdam 5 sept. 1872 Maria Martina Ruijchaver, geb. Rotterdam 9 sept. 1846, overl. ald. 20 dec. 1912, dr. van Martinus Jan en Maria Sophia Martha Bonga.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Cornelis Laurentius Kolff, geb. Rotterdam 18 aug. 1873, overl. ald. 9 april 1874.
link naar staak 2. Cornelis Laurentius, volgt XVIr.
link naar staak 3. Martinus Jan, volgt XVIs.

link naar staak XVIr. Cornelis Laurentius Kolff (1e Heerendiner) (Verslag 1e Heerendiner) (Rotterdamse Bijnamen), geb. Rotterdam 1 okt. 1874, lid firma Tollens & Co., vernis- en verffabrikanten ald., overl. Den Haag 26 mei 1951, tr. Dordrecht 10 aug. 1898 Dina Cornelia van der Elst, geb. Dordrecht 25 jan. 1877, overl. Hilversum 19 nov. 1958, dr. van Dr. Bartholomeus en Jeannette Dorothée den Bandt.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Maria Martina Kolff, geb. Rotterdam 7 aug. 1900, overl. Soest 1 okt. 1984, tr. 1e Den Haag 14 okt. 1920 (echtsch. ingeschr. ald. 26 mei 1951), Barend Hopperus Buma, geb. Leeuwarden 5 aug. 1896, wijnbouwer in Chopak aan het Balatonmeer (Hongarije) 1921-1928, directeur N.V. De Zilvervos, pelsdierfokkerij landgoed Refugium te Elspeet 1929-1932, burgemeester van Doniawerstal 1934-1940, van Haskerland 1940-1941, van Smallingerland 1941-1955, res.-1e luitenant cav., overl. Drachten 29 april 1958, zn. van Wiardus Willem en Petronella Johanna Alberta Dieuwerdina ter Haar; hij hertr. Den Haag 7 dec. 1946 (echtsch. ingeschr. ald. 7 sept. 1950) Catharina van Haersma Buma.
link naar staak 2. Bartholomeus Kolff, geb. Rotterdam 27 april 1902, overl. Zürich 31 juli 1921.
link naar staak 3. Hendrik Franciscus, volgt XVIIr.
link naar staak 4. Sophia Maria Kolff, geb. Rotterdam 8 nov. 1914, overl. Amersfoort 31 maart 1995, tr. Den Haag 19 okt. 1940 Mr. Carel Paulus Hoytema van Konijnenburg (R.O.N.), geb. Bergambacht 15 febr. 1904, oud-burgemeester van Scherpenzeel, zn. van Pieter en Maria Louise Frijlinck en gesch. echtg. van Gerda van Dalen.

link naar staak XVIIr. Hendrik Franciscus Kolff (Bestuur 1948-1951), geb. Rotterdam 15 juli 1911, oud-directeur Tollens & Co. N.V., vernis- en verffabr. ald., overl. Wassenaar 26 aug. 1996, tr. 1e Harlingen 7 april 1936 (echtsch. ingeschr. ald. 6 april 1951) Amelia Gerardina Hannema, geb. Harlingen 10 mei 1915, overl. Wassenaar 5 juli 1999, dr. van Anthony Engelbert en Anna Adriana Sophia Buma; zij hertr. Wassenaar 30 maart 1957 Pieter Hendrik Kemper, gesch. echtg. van Henriëtte de Monchy; tr. 2e Londen 17 mei 1951 Petronella Daniëlla Beelaerts van Emmichoven, geb. Zierikzee 12 juni 1915, overl. Wassenaar 24 febr. 1994, dr. van Henri Everhard, heer van Emmichoven, Ganswijk en Waardhuizen, en Maria Hocke en gesch. echtg. van Ir. Cornelis Willem Gregorius van de Velde.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Cornelis Laurentius, volgt XVIIIp.
link naar staak 2. Anthony Engelbert, volgt XVIIIq.
link naar staak 3. Wouter Jacob, volgt XVIIIr.

link naar staak XVIIIp. Cornelis Laurentius Kolff (R.O.N.) (Erelid) (Bestuur 1969-2006) (De Colve VIII) (De Colve XII) (Verslag 1e Heerendiner) (Rotterdamse Bijnamen), geb. Wassenaar 3 mei 1938, adjunct-directeur Tollens & Co. N.V., vernis- en verffabr. te Rotterdam 1965-1970, company secretary 1970-1992 en algemeen directeur (1992-2002) Ferro (Holland) B.V. Rotterdam, hoofdingeland (1985-2003) en Hoogheemraad (2003- ) Hoogheemraadschap van Schieland (1985- ), oud-res.-1e luitenant mil. adm., tr. Hoogezand 25 april 1964 Mariette Swanette Tjaarda Reinders (Erelid) (Redactie De Colve 1996-2012), geb. Groningen 7 juli 1939, dr. van Dr. Hugo Tjaard Johan en Frouwke Maria Weevers Stous.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Hendrik Franciscus (Hans) Kolff, volgt XIXp.
link naar staak 2. Mr. Franka Marina Kolff, geb. Rotterdam 24 juli 1967, project coordinator Human Rights Education (Sarpis), tr. Rotterdam 31 aug. 1991 Drs. Erik Robert d'Engelbronner, geb. Groningen 23 aug. 1964, drs. geologie, hydrogeoloog, zn. van Robert Marinus Charles en Johanna Margaretha Nierstrasz.
link naar staak 3. Hugo Gerhard Cornelis, volgt XIXr.
link naar staak 4. Mr. Anthony Wouter Kolff, volgt XIXs.

link naar staak XIXp. Hendrik Franciscus (Hans) Kolff, geb. Rotterdam 5 juli 1965, Manager International Sales bij Business Lease Group in Zeist, tr. Vlieland 17 sept. 2016 Suzanna (Suzanne) Margaretha Wilhelmina Ammerlaan, geb. Pijnacker 4 juli 1973, dr. van Petrus Arnoldus Ammerlaan en Maria Adriana Jacoba Ammerlaan-Ammerlaan.
Uit dit huwelijk:
link naar staak Emilie Irene Maria Kolff, geb. Rotterdam 15 augustus 2017.

link naar staak XIXr. Drs. Hugo Gerhard Cornelis Kolff, geb. Rotterdam 9 aug. 1969, drs. economie, werkzaam Pokon & Chrysal B.V., tr. Groningen 11 okt. 1996 Lokke Schuling, psychologe, geb. Groningen 12 januari 1971, dr. van Dr. Jan en Elisabeth Frederika Maria Foeken.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Alle Julius Cornelis Kolff, geb. Naarden 21 sept. 1999.
link naar staak 2. Fenna Bodine Elisabeth Kolff, geb. Naarden 21 sept. 1999 (tweeling met voorgaande).
link naar staak 3. Sybe Jan Leo Kolff, geb. Naarden 11 dec. 2001.

link naar staak XIXs. Mr. Anthony Wouter Kolff (Bestuur 2006- ) (Links) (15 burgemeesters), geb. Rotterdam 28 nov. 1976, kandidaat-notaris Loyens & Loeff, Amsterdam (2003-2010), directeur/eigenaar Studentflex Uitzendbureau (2001-2010), voorzitter VVD Utrecht (2007-2010), voorzitter VVD Midden-Nederland (2014-2017), wethouder gemeente Nieuwegein (2010-2012), burgemeester van Veenendaal (2012-2017), Dordrecht (2017- ), tr. Eefde 15 juli 2017 met Mr. Mariëlle Elianne Mellink, geb. Amersfoort, 27 aug. 1989, dr. van Johannes Marinus Mellink en Hermana Lucia Maria Servaas.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Beaudine Hermana Mariëtte, geb. Dordrecht 26 nov. 2019.
link naar staak 2. Xander Cornelis Johannes Kolff, geb. Dordrecht 3 oktober 2021.

link naar staak XVIIIq. Anthony Engelbert Kolff (R.O.N.) (De Colve XVII) (De Colve XX), geb. Wassenaar 19 juli 1942, EDI-Executive Europe Combined Terminals B.V. Rotterdam, tr. Rotterdam 30 okt. 1969 Wilmina Aleida Willinge, geb. Rotterdam 6 febr. 1943, oud-jeugd maatschappelijk werkster, dr. van Mr. Johan Anton en Ida Elisabeth Westra van Holthe.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Johan Anton Kolff, volgt XIXqq.
link naar staak 2. Lukas Jeroen Kolff, volgt XIXrr - (&).

link naar staak XIXqq. Johan Anton Kolff, geb. Rotterdam 11 sept. 1970, tr. Bloemendaal 16 juni 2001 Saskia Marchine Johanna van Es, dr. van Johannes Jacobus en Hermine Marchine Smuling, geb. Amsterdam 8 juli 1972.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Hein Lukas Kolff, geb. Amsterdam 30 aug. 2005.
link naar staak 2. Wick Johannes Kolff, geb. Praag (Tsjechië) 24 april 2007.
link naar staak 3. Aleid Antonia Kolff, geb Praag (Tsjechië) 24 april 2007.

link naar staak XIXrr. Lukas Jeroen Kolff, geb. Rotterdam 8 okt. 1973, married (..., details onvolledig, - &)
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Charlie Alexander Kolff, geb. Londen (Engeland) 10 april 2008.
link naar staak 2. Rose Maria Kolff, geb. Londen (Engeland) 21 dec 2009.
link naar staak 3. Louis Anthony Kolff, geb. Londen (Engeland) 12 dec 2014.

link naar staak XVIIIr. Drs. Wouter Jacob Kolff (Bestuur 1971-1986), geb. Wassenaar 23 juli 1945, econ.drs., directeur Rabobank Nederland (lid directiecomité centraal bankbedrijf), tr. Haarlem 14 maart 1970 Jkvr. Anna Cuinira van Valkenburg, geb. Amstelveen 26 jan. 1947, dr. van Jhr. Mr. Cornelis Constantijn en Jkvr. Wilhelmine Justine Nahuys.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Amélie Geraldine Kolff, geb. Rotterdam 13 maart 1971, tr. Haarlem 18 mei (kerkelijk Wassenaar 19 mei) 2001 Bastiaan André van de Bunt, geb. .., zn. van (..) van de Bunt en (..) van der Meulen.
link naar staak 2. Feyo Anthony Kolff, volgt XIXr.
link naar staak 3. Wendeline Justine Kolff, geb. Rotterdam 26 juli 1976, tr. Wassenaar 26 juli 2008 Jeroen (H.H.F.) van de Ven, geb. .., zn. van (..) van de Ven en (..).
link naar staak 4. Barbara Madeleine Kolff, tweeling met voorgaande, geb. Rotterdam 26 juli 1976, tr. Wassenaar 5 febr. 2011 Luuk H. Pijnaker , geb. .., zn. van (..) Pijnaker en (..).

link naar staak XIXr. Feyo Anthony Kolff, geb. Rotterdam 16 jan. 1973, jurist, werkzaam European Broadcasting Union, Genève, tr. Den Haag 14 oktober 2000, Mijke Hertoghs, dr. van Paul en Ine Wynans, geb. Maastricht 24 jan. 1973, werkzaam bij Verenigde Naties.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Casper Calvin Kolff, geb. Genève (Zwitserland) 12 feb. 2008.
link naar staak 2. Victor Jacob Kolff, geb. Genève (Zwitserland) 9 mei 2011.

link naar staak XVIs. Martinus Jan Kolff (Bestuur 1926-overl.) (1e Heerendiner), geb. Rotterdam 9 jan. 1878, lid firma Kolff & Van der Hoeven, overl. ald. 25 sept. 1927, tr. Rheden 25 sept. 1902 (echtsch. uitgespr. arr.rechtbank Den Haag 17 dec. 1925) Evelina van Stolk, geb. Rotterdam 5 sept. 1878, overl. Den Haag 16 jan. 1974, dr. van Cornelis en Eveline Gesine Heufke Kantelaar.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Hendrik Franciscus, volgt XVIIs.
link naar staak 2. Eveline Kolff, geb. Rotterdam 28 april 1906, overl. Laren 23 februari 2001, tr. Den Haag 9 maart 1932 Jhr. Hans van Suchtelen, geb. Blaricum 13 nov. 1907, Diplom-Ing., oud-gieterijingenieur, zn. van Jhr. Dr. Nicolaas en Carolina Jacoba van Hoogstraten.
link naar staak 3. Wilhelmina Kolff, geb. Rotterdam 29 juli 1908, tuinarchitecte, overl. Den Haag 30 november 2001, tr. Den Haag 27 april 1940 Gerard Johannes van Buuren (R.O.N.) (Biografie 1939-1950), geb. Oegstgeest 27 mei 1900, officier inf., laatst. kolonel, garnizoenscommandant van Den Haag, overl. ald. 30 jan. 1975, zn. van Johan Dirk en Adriana Kort.

link naar staak XVIIs. Hendrik Franciscus Kolff, geb. Rotterdam 9 juli 1904, uitgever South African Newsletter, overl. Lesotho 19 sept. 1983, tr. 1e (door echtsch. ontbonden Johannesburg 1969) Betty Iworth; tr. 2e Maseru (Lesotho) Thelma Francina Mphako, geb. Kolojane (Lesotho) 12 sept. 1926, oud-lerares en secretaresse, dr. van Joel Tsiekholo en Mapitiri Moremppholo.
Zij adopteerden:
link naar staak Cordelia Ndo Kolff, geb. Maseru 12 aug. 1969.

Top Pagina