kolff: genealogie: uitgebreid: cbcc

familiewapen kolff

Genealogie: CBCC

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Wegwijzer Gen: Uitgebreid Gen: Overzicht Nederlands' Patriciaat Zoek
tak cbcc I-VI   A     B C   link = heen en weer tussen genealogie uitgebreid en genealogie overzicht
VII-IX   AA AB AC   CA CB                 CC   CD
              CBA CBB CBC CBCA CBCB CBCC CBCD CBCE CBCF CCA CCB  
link naar staak XIVm. Adrianus Quirinus Kolff, geb. Rotterdam 12 sept. 1825, lid firma Tollens & Co., vernis- en verfhandel, overl. Rotterdam 21 okt. 1894, tr. 1e Rotterdam 20 aug. 1851 Tonia Veder, geb. Rotterdam 18 april 1828, overl. Kralingen 4 aug. 1889, dr. van Hendirk en Jacoba Helena van Hattem; tr. 2e Rotterdam 12 april 1894 Antionette Belie Fortanier, geb. Leiden 14 mei 1837, overl. Den Haag 14 april 1896, dr. van Pierre Gabriel en Clazina van Loon.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Hermina Emerentia Kolff, geb. Rotterdam 9 juli 1852, overl. Den Haag 16 okt. 1907, tr. Kralingen 19 mei 1881 Mr. Philip Adriaan Jacob Bouvin (R.N.L.), geb. Oosterland 22 maart 1845, jur.dr. Utrecht 1868, kantonrechter te Zierikzee 1872-1875, rechter 1875-1892 en vice-president 1892-1901 arrondissementsrechtbank te Rotterdam, raadsheer gerechtshof te Den Haag 1901-overl., overl. ald. 29 juni 1908, zn. van Jacob Marinus en Johanna Alida Verdoorn.
link naar staak 2. Hendrik, volgt XVq.
link naar staak 3. Trudus Kolff, geb. Rotterdam 13 maart 1856, overl. ald. 9 juni 1856.
link naar staak 4. Cornelis, XVr.
link naar staak 5. Jacoba Helena Kolff, geb. Rotterdam 8 okt. 1859, overl. Driebergen-Rijsenburg 25 nov. 1933, tr. Kralingen 9 okt. 1884 Jacob Mees, geb. Rotterdam 11 nov. 1852, lid firma Frans Kuijpers huidenzouters en handelaren in huiden ald., assuradeur en agent Amsterdamse Liquidatiekas N.V. te Rotterdam, overl. ald. 2 nov. 1907, zn. van Adriaan en Elizabeth Browne.
link naar staak 6. Adrianus Quirinus Kolff, geb. Rotterdam 10 sept. 1862, overl. ald. 5 febr. 1864.
link naar staak 7. Adrianus Antonie, volgt XVs.

link naar staak XVq. Hendrik Kolff, geb. Rotterdam 29 dec. 1853, lid firma Tollens & Co., vernis- en verffabrikanten, overl. Rotterdam 5 jan. 1913, tr. Rotterdam 11 april 1889 Anna Joanna Havelaar, geb. Rotterdam 25 febr. 1863, overl. Den Haag 25 febr. 1942, dr. van Jacob Petrus en Catharina Albertina Rueb.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Kind, geb. Rotterdam 18 nov. 1889, overl. ald. 19 nov. 1889.
link naar staak 2. Adrianus Quirinus, volgt XVIt.
link naar staak 3. Hendrik Kolff (1e Heerendiner), geb. Rotterdam 7 juni 1895, lid firma Tollens & Co., vernis- en verffabrikanten ald., overl. Rotterdam 16 jan. 1921.
link naar staak 4. Cornelis Kolff (R.N.L., O.O.N.) (De Colve XVI) (Rotterdamse Bijnaam) (Geheugen van Nederland), geb. Rotterdam 28 juni 1897, directeur firma Tollens & Co., vernis- en verffabrikanten ald., voorzitter Kon. Ned. Vereeniging voor Luchtvaart, res.-officier veldart., laatst. 1e luitenant, overl. Rotterdam 20 mei 1968.
link naar staak 5. Joan, volgt XVIu.

link naar staak XVIt. Adrianus Quirinus Kolff (1e Heerendiner) (Rotterdamse Bijnaam), geb. Rotterdam 23 dec. 1890, koopman, overl. Hilversum 25 april 1963, tr. 1e Rotterdam 4 dec. 1913 (echtsch. uitgespr. arrond.rechtbank Den Haag 19 jan. 1928) Wilhelmina Jacoba Havelaar, geb. Rotterdam 4 okt. 1891, overl. Den Haag 2 mei 1978, dr. van Joost en Cornelia Francisca Maria Schadee; zij hertr. Londen 14 juni 1928 (echtsch. ingeschr. Den Haag 14 dec. 1934) Dr. Herman Anton Joseph Kessler; tr. 2e Rijswijk (Z.-H.) 15 sept. 1928 Elisabeth Helene Smit, geb. Amsterdam 20 april 1905, overl. Hilversum 17 dec. 1968, dr. van Roelof Coenraad en Paula Adèle Zimmermann.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Peggy Jane Kolff, geb. Den Haag 25 jan. 1920, overl. Neerpelt (België) 25 juni 2012, tr. Londen 6 april 1951 Willem George Pearson, geb. West Hartlepool (Durham, Eng.) 18 aug. 1907, mijnhout importeur, overl. Guisborough (Yorkshire) 6 febr. 1987, zn. van George Thompson Pearson en Robina Huan Wilie.
Uit het tweede huwelijk:
link naar staak 2. Adrianus Quirinus, volgt XVIIt.
link naar staak 3. Roelof Coenraad, volgt XVIIu.

link naar staak XVIIt. Adrianus Quirinus Kolff, geb. Wassenaar 15 juli 1931, oud-directeur firma Tollens & Co., overl. Rotterdam 9 febr. 2014, vernis- en verffabr. te Rotterdam/Breda, tr. Rotterdam 1 juni 1957 Karenina de Block, geb. Laren (N.-H.) 27 juli 1937, overl. Rotterdam 21 april 2014, dr. van Maarten Remy en Johanna Mathilde Karen Sleeswijk.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Quirina Kolff, geb. Rhoon 16 sept. 1958, tr. 1e Rhoon 26 sept. 1981 (echtsch. uitgespr. 1996) Daniël Paul François Dutilh, geb. Rotterdam 22 aug. 1955, statutair directeur Vertom Scheepvaart en Handelsmij. B.V. Rotterdam, zn. van Mr. Ian Jacob en Johanna Catharina Vriesendorp, tr. 2e New Hope (PA, USA) 13 juli 2003 James Reginald Harman.
link naar staak 2. Maarten Cornelis, volgt XVIIIs.
link naar staak 3. Saskia Johanna Helene Kolff (Bestuur 2007-2016), geb. Rhoon 2 maart 1963, costumiere en secretaresse, tr. Veere 20 september 1997 Timothy James van Doorn.

link naar staak XVIIIs. Drs. Maarten Cornelis Kolff, geb. Rhoon 2 mei 1961, econ.drs., werkzaam ABN AMRO, tr. Wassenaar 10 mei 1991 Wendy Francine Westcott, B.A., geb. Santiago de Chile 14 juli 1962, dr. van Anthony John en Diana Tabingh Suermondt.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Anthony Quireyn Kolff, geb. Amsterdam 27 febr. 1992.
link naar staak 2. Philip Maarten Kolff, geb. Blaricum 9 aug. 1994.
link naar staak 3. Felicia Diana Karenina, geb. Bussum 17 januari 1998.

link naar staak XVIIu. Roelof Coenraad Kolff (R.O.N.), Officier de l'Ordre National du Mérite (Fr.), geb. Wassenaar 30 juli 1935, laatstelijk alg.-secretaris Nederlandsche Mij. voor Nijverheid en Handel te Haarlem (1987-1998) en hon. consul van Frankrijk (1992-2001) ald., tr. Den Haag 13 (kerkelijk 14) dec. 1968 Jkvr. Clara Catharina Elisabeth Gevers Deynoot, geb. Den Haag 24 aug. 1942, werkzaam Min. v. Binnenl. Zkn., daarna Arrondissementsrechtbank te Haarlem (1979-1999), dr. van Jhr. Mr. Gerard Theodoor en Ada Wilhelmina van Tienhoven.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Adriaan Quirijn, volgt XVIIIu.
link naar staak 2. Michaël Arthur Constantijn, volgt XVIIIv.

link naar staak XVIIIu. Adriaan Quirijn Kolff, geb. Haarlem 9 juni 1970, senior manager, tr. Bloemendaal 12 mei (kerkelijk New York 28 mei) 2000 Nancy Victoria, geb. New York, 31 dec. 1970, dr. van Victorino Rodriguez-Fernandez en Maria Elvira (Rodriguez-Hermida).
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Michael Victorino Kolff, geb. Madrid 20 jan. 2003.
link naar staak 2. Jamie Alexander Kolff, geb. New York 27 mei 2004.
link naar staak 3. Oliver Conrad Kolff, geb. Scarsdale (NY) 4 mei 2008.

link naar staak XVIIIv. Michaël Arthur Constantijn Kolff, geb. Haarlem 13 sept. 1972, jurist, teamleider ING-Groep, tr. Driebergen-Rijsenburg 1 dec. (kerkelijk Amsterdam 2 dec.) 2006 Femke Otten, geb. Arnhem 21 aug. 1973, dr. van Franciscus Paulus Johannes Maria Otten en Petronella Adriana Johanna Maria van Nuenen.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Grace Quirine Kolff, geb. Amsterdam 4 feb. 2008.
link naar staak 2. Sweder Frans Coenraad Kolff, geb. Haarlem 25 feb. 2011.

link naar staak XVIu. Joan Kolff, geb. Rotterdam 3 sept. 1904, agent van buitenlandse huizen, overl. Rotterdam 3 april 1980, tr. Rotterdam 22 sept. 1927 Mona Blythe Basilewitch, geb. Dairen (China) 3 okt. 1902, overl. Rotterdam 26 okt. 1981, dr. van Andrew en Margareth Guthrie.
uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Monna Blythe Kolff, geb. Londen 3 april 1930, oud-lerares scheikunde, tr. Leiden 22 sept. 1955 (echtsch. ingeschr. ald. 25 febr. 1969) Drs. Willem Oudemans, geb. Den Haag 24 okt. 1923, geol.drs., geoloog, zn. van Willem en Frederika Wilhelimina Sijthoff.
link naar staak 2. Hendrik Cornelis, volgt XVIIv.

link naar staak XVIIv. Hendrik Cornelis Kolff (Links), geb. Rotterdam 27 april 1934, oud-hoofd dienstencentrum automatisering Dir. Econ. Beheer Kon. Landmacht, overl. Berkel en Rodenrijs 20 april 2015, tr. Delft 13 juli 1962 Alida Maria Thijsse, geb. Delft 11 mei 1939, actrice, dr. van Elias en Marie Gerarda Ruisch.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Mona Marie Kolff, geb. Den Haag 17 jan. 1970, ICT specialist.
link naar staak 2. Anne Louise Kolff, geb. Moerkapelle 20 aug. 1972, boekhoudster.

link naar staak XVr. Cornelis Kolff (Geheugen van Nederland), geb. Rotterdam 28 maart 1858, lid firma Kolff & Co., handelaren in tabak, consul-generaal van Zweden te Rotterdam 1907-overl., lid Prov. Staten van Zuid-Holland 1905-1910, overl. Rotterdam 1 febr. 1917, tr. Rotterdam 11 okt. 1888 Sara Adriana Petronella Viruly, geb. Rotterdam 17 okt. 1865, overl. Baarn 24 nov. 1943, dr. van Marie en Maria Johanna Gleichmann.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Maria Johanna Kolff, geb. Rotterdam 27 dec. 1889, overl. Baarn 17 mei 1972, tr. Rotterdam 18 nov. 1909 François Eugène baron van Heerdt, geb. Utrecht 17 okt. 1877, officier cav. 1904-, laatst. 1e luitenant 1908-1919, ritmeester tit., overl. Baarn 10 juli 1948, zn. van baron Pierre François en Jkvr. Eugénie Clementine Boddaert.
link naar staak 2. Tonia (A.?) Kolff, geb. Rotterdam 3 okt. 1891, overl. Baarn 15 maart 1952, tr. Rotterdam 26 maart 1914 Mr. Rudolph Egeler, geb. Rotterdam 26 mei 1886, directeur Rotterdamsche Bank N.V., kantoor Amsterdam, overl. ald. 26 maart 1933, zn. van Antoine Rudolph Nicolaas Thomas en Maria Elizabeth Reynvaan (zie voor drie zonen uit dit huwelijk: Biografieën 1939-1950).

link naar staak XVs. Adrianus Antonie Kolff (Rotterdamse Bijnaam), geb. Rotterdam 23 okt. 1868, directeur N.V. Rotterdamsche Zoutziederij v/h Kolff & Vis, overl. Oostkapelle 27 sept. 1925, tr. Lübeck 6 nov. 1894 Luise Johanna Elisabeth Schultz, geb. Lübeck 14 okt. 1872, overl. Rotterdam 13 febr. 1951, dr. van Carl August en Johanna Friederike Wilhelmine Charlotte Hänsel.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Johanna Tonia Kolff, geb. Rotterdam 27 okt. 1895, overl. Warmond 6 febr. 1987, tr. Rotterdam 25 nov. 1915 Jhr. Mr. Johan Jacob Eliza van den Brandeler (R.N.L.), geb. Sassenheim 5 maart 1888, jur.dr. Leiden 1912, advocaat en procureur te Zwolle 1912-1923, secretaris directie ENKA te Arnhem 1923-1933, gedel. commissaris 1933-(1938), jur. adviseur N.V. Ned. Kunstzijdefabriek, overl. Velp (Gld.) 26 febr. 1941, zn. van Jhr. Martinus en Johanna Adriana Peternella Geertruida Klem.
link naar staak 2. Tonia Adriana Kolff, geb. Kralingen 24 mei 1899, overl. Rotterdam 25 sept. 1983, tr. Rotterdam 3 mei 1921 Mr. Berthus Joan Karel Kolff (zie B XVf3).

Top Pagina