kolff: genealogie: uitgebreid: cca

familiewapen kolff

Genealogie: CCA

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Wegwijzer Gen: Uitgebreid Gen: Overzicht Nederlands' Patriciaat Zoek
tak cca I-VI   A     B C   link = heen en weer tussen genealogie uitgebreid en genealogie overzicht
VII-IX   AA AB AC   CA CB                 CC   CD
              CBA CBB CBC CBCA CBCB CBCC CBCD CBCE CBCF CCA CCB  
Kolff van Oosterwijk

Kolff van Oosterwijk Familiewapen

link naar staak XIIIh. Lambertus Kolff van Oosterwijk, (naamtoev. d.d. 27 okt. 1792) (De Colve III) (15 burgemeesters) (Historie), geb. Middelharnis 27 okt. 1779, subst.-secretaris ald. 1804-1811, notaris te Ouddorp (Z.-H.) 1819-1823, te Middelharnis 1824-overl., burgemeester en secretaris van Stad aan 't Haringvliet 1825-overl., overl. Middelharnis 20 aug. 1836, tr. Ooltgensplaat 27 aug. 1807 Maria Anemaet, geb. Ooltgensplaat 14 jan. 1787, overl. Middelharnis 6 aug. 1856, dr. van Cornelis en Sara Petronella de Coningh.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Constantia Margaretha Kolff van Oosterwijk, geb. Middelharnis 2 dec. 1810, overl. ald. 18 maart 1843, tr. Middelharnis 31 aug. 1836 Charles Jean Gerard Chandon, geb. Parijs 23 nov. 1805, controleur directe belastingen te Middelharnis, burgemeester en secretaris van Stad aan 't Haringvliet 1836-overl., overl. Middelharnis 6 okt. 1841, zn. van Pierre Frédéric Daniël en Anna Cécilia von Wilhelmi.
link naar staak 2. Sara Cornelia Hendrica Kolff van Oosterwijk, geb. Middelharnis 21 april 1816, overl. ald. 8 maart 1817.
link naar staak 3. Sara Cornelia Hendrica Kolff van Oosterwijk, geb. Middelharnis 16 dec. 1817, overl. Lochem 9 mei 1896.
link naar staak 4. Lambertus Constantinus Catharinus, volgt XIVq.
link naar staak 5. Magdalena Petronella Conradina Kolff van Oosterwijk, geb. Middelharnis 4 dec. 1825, overl. Gouda 12 juni 1858.

link naar staak XIVq. Lambertus Constantinus Catharinus Kolff van Oosterwijk (De Colve III) (15 burgemeesters), geb. Middelharnis 1 febr. 1820, burgemeester en secretaris van Stad aan 't Haringvliet 1843-overl., en Den Bommel 1859-overl., overl. Stad aan 't Haringvliet 13 juni 1877, tr. Deventer 29 sept. 1846 Geertruida Hermina barones van Isselmuiden, geb. Hemmen 27 maart 1825, overl. Lochem 5 mei 1897, dr. van baron Roelof Hendrik Gerlach en Hermina van Krieken.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Marie Hermine Gertrude Constance Kolff van Oosterwijk, geb. Middelharnis 27 aug. 1847, overl. ald. 30 aug. 1847.
link naar staak 2. Hermine Gertrude Constance Marie Kolff van Oosterwijk, geb. Stad aan 't Haringvliet 17 nov. 1848, overl. Leiden 1 aug. 1878, tr. Stad aan 't Haringvliet 1 okt. 1877 Dr. Adriaan Isebree Moens, geb. Zierikzee 15 nov. 1846, med.dr. Leiden 1877, geneesheer te Goes, lid gemeenteraad ald., overl. Goes 24 juni 1891, zn. van Jan en Susanna Cornelia de Kater; hij hertr. Lochem zijn schoonzuster Carolina Frederika Wilhelmina Kolff van Oosterwijk (zie XIV.8).
link naar staak 3. Marie Hermina Gertrude Constance Kolff van Oosterwijk, tweeling met voorgaande, geb. Stad aan 't Haringvliet 17 nov. 1848, overl. ald. 9 aug. 1849.
link naar staak 4. Marie Hermina Gertrude Constance Kolff van Oosterwijk, geb. Stad aan 't Haringvliet 17 febr. 1850, onderwijzeres te Den Haag 1874-1883, hoofd meisjesschool te Gorinchem 1883-1884, te Rotterdam 1884-1908, overl. Lochem 21 febr. 1939.
link naar staak 5. Roelof Hendrik Gerlach Kolff van Oosterwijk, geb. Stad aan 't Haringvliet 28 juli 1851, overl. ald. 13 juni 1853.
link naar staak 6. Constantia Margaretha Kolff van Oosterwijk, geb. Stad aan 't Haringvliet 11 nov. 1852, overl. Johannesburg (Transvaal) 22 aug. 1916, tr. in Engeland Hugh Wilkinson, mijningenieur.
link naar staak 7. Roelophine Henriëtte Kolff van Oosterwijk, geb. Stad aan 't Haringvliet 1 sept. 1854, overl. Lochem 10 maart 1943, tr. Stad aan 't Haringvliet, 19 juli Johannes Duijts, geb. Amsterdam 31 maart 1850, broodfabrikant, overl. Westervoort 26 april 1906, zn. van Cornelis Ernst en Anna Helena Hoppé.
link naar staak 8. Cornelia Frederika Wilhelmina Kolff van Oosterwijk, tweeling met voorgaande, geb. Stad aan 't Haringvliet, 1 sept. 1854, overl. Den Haag 1 nov. 1937, tr. 1e Lochem 23 dec. 1880 Dr. Adriaan Isebree Moens, wedr. van haar zuster Hermine Gertrude Constance Marie (zie XIV.2); tr. 2e Goes 17 april 1893 Willem Nicolaas Godfried Coenen, geb. Epe 13 april 1862, arts, geneesheer te Goes en te Den Dolder, overl. Goes 20 aug. 1920, zn. van Johan Godfried en Wilhelmina Henriëtta Antoinetta Wilmar.
link naar staak 9. Lambertha Geertruida Kolff van Oosterwijk, geb. Stad aan 't Haringvliet 27 sept. 1855, concertzangeres, overl. Worthing (Sussex) 12 okt. 1930.
link naar staak 10. Adriana Sara Magdalena Walravina Kolff van Oosterwijk, geb. Stad aan 't Haringvliet 25 aug. 1857, overl. Den Haag 29 mei 1914, tr. Lochem 21 april 1879 Anthony Johannes Willekens, geb. Bergen op Zoom 22 sept. 1840, luitenant-ter-zee 1e kl., overl. Apeldoorn 15 febr. 1901, zn. van Johannes en Cornelia Augustijn.
link naar staak 11. Roelof Hendrik Gerlach, volgt XVa.
link naar staak 12. Anna Elisabeth Kolff van Oosterwijk, tweeling met voorgaande, geb. Stad aan 't Haringvliet 12 sept. 1858, overl. Spokane (Washington) 27 nov. 1943, tr. Lochem 22 dec. 1890 Elie François Cartier van Dissel, geb. Lochem 24 jan. 1863, directeur Fresno Land Cy., overl. Spokane 15 okt. 1940, zn. van Dr. Etienne Daniel en Christina Maria Jongeneel.
link naar staak 13. Lambertus Cornelis Hendrik Kolff van Oosterwijk, geb. Stad aan 't Haringvliet 24 aug. 1862, directeur broodfabriek Ceres te Arnhem, overl. Oosterbeek 27 april 1946.
link naar staak 14. Charles Ferdinand Kolff van Oosterwijk, geb. Stad aan 't Haringvliet 2 juni 1864, werkzaam N.V. Gebr. Naeff te Lochem, regenwaarnemer K.N.M.I., overl. Lochem 10 febr. 1939.
link naar staak 15. Frédéric Daniël, volgt XVbb.
link naar staak 16. Herman Leonard Johan, volgt XVcc.
link naar staak 17. Sara Johanna Léonore Kolff van Oosterwijk, geb. Stad aan 't Haringvliet 24 nov. 1870, overl. Lochem 21 dec. 1959.

link naar staak XVaa. Roelof Hendrik Gerlach Kolff van Oosterwijk, geb. Stad aan 't Haringvliet 12 sept. 1858, directeur Mij. voor Meel- en Broodfabr. te Amsterdam, overl. Velp 9 jan. 1918, tr. Arnhem 7 maart 1889 Maria Charlotta Catharina Thepass, geb. Sidoardjo (Soerabaja) 12 juli 1866, overl. Velp 25 jan. 1957, dr. van Eduard Herman en Rosetta Francis Stavers.
Zij adopteerden:
link naar staak Caroline Annie Calcott (zich noemende Mary Kolff van Oosterwijk), geb. Londen 19 juni 1890, overl. Velp 11 april 1964, tr. Rheden 22 juni 1914 Mr. Jan Jacobus Leendert van Heest (R.N.L., R.O.N.), geb. Nieuwer-Amstel 2 juni 1885, griffier Prov. Staten van Gelderland, overl. Velp 27 dec. 1960, zn. van Jan Jacobus en Josephine Aleide Benjamina Johanna Petronella van Epen.

link naar staak XVbb. Frédéric Daniël Kolff van Oosterwijk, geb. Stad aan 't Haringvliet 20 juli 1865, arts, geneesheer te Kruiningen, overl. Den Dolder 28 maart 1937, tr. 1e Gorssel 17 april 1891 Henriëtte Françoise Voorbeytel , geb. Zutphen 29 dec. 1865, overl. Kruiningen 14 okt. 1923, dr. van Willem en Everdina Nieuwenhuis; tr. 2e [Londen] najaar 1925 Elizabeth Versluys, geb. Oostkapelle 17 dec. 1895, overl. Bilthoven 7 maart 1940, dr. van Willem en Jans in 't Anker; zij hertr. De Bilt 2 juni 1939 Cornelis Rijken.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Geertuida Hermina, Kolff van Oosterwijk, geb. Kruiningen 29 jan. 1892, overl. Ede 4 juli 1976, tr. Kruiningen 18 okt. 1922 Mr. Arthur le Cosquino de Bussy (O.O.N.), geb. Bloemendaal 19 juni 1884, gemeentesecretaris van Amsterdam overl. ald. 24 juli 1953, zn. van Izaäk Jan en Elisabeth Laan.
link naar staak 2. Margaretha Everdina Carolina Kolff van Oosterwijk, geb. Kruiningen 2 april 1893, overl. Sneek 30 sept. 1982, tr. Kruiningen 14 aug. 1919 Dr. Pieter de Jong, geb. Ameide 2 sept. 1885, med.dr., neus-, keel-, en oorarts te Middelburg, overl. ald. 7 dec. 1939, zn. van Cornelis en Cornelia van Kesteren.
link naar staak 3. Everdina Henriette Françoise Kolff van Oosterwijk, geb. Kruiningen 8 jan. 1895, overl. De Bilt 4 maart 1961.

link naar staak XVcc. Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk (De Colve III), geb. Stad aan 't Haringvliet 7 aug. 1866, werktuigbouwkundige, overl. Rotterdam 3 juni 1933, tr. Brooklyn (New York) 16 juni 1888 Clara Catharina Mathilde Dulfer, geb. Schiedam 15 aug. 1868, overl. Rotterdam 25 juni 1951, dr. van Elionardus Eckhardt Theodorus en Johanna Cornelia Schuller.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Lambertus Constantinus Leonardus, volgt XVIcc.
link naar staak 2. Johanna Geertruida Mathilda Kolff van Oosterwijk, geb. New York 22 nov. 1891, overl. Hilversum 23 juni 1976, tr. Rotterdam 14 okt. 1920 Nicolaas Arend Poulis, geb. Kralingen 2 aug. 1891, hoofdopzichter Amsterdamse Waterleiding, overl. Haarlem 27 dec. 1953, zn. van Nicolaas Johannis en Adriana Johanna van Leeuwen.
link naar staak 3. Eleonardus Eckhardt Theodorus, volgt XVIdd.
link naar staak 4. Gertrude Hermine Kolff van Oosterwijk (Bestuur 1926-1935, 1942-1947), geb. Brooklyn (New York) 4 sept. 1899, overl. Doorn 12 mei 1991, tr. Rotterdam 1 sept. 1921 Dr. Ir. Pieter Cornelis Lindenbergh (O.O.N.), geb. Wemeldinge 17 okt. 1896, civ.ing., dr.techn.wetensch. Delft 1941, directeur Leidsche Duinwaterleiding Mij., overl. Doorn 9 april 1986, zn. van Adriaan en Maatje Lindenbergh.
link naar staak 5. Clara Catharina Mathilda Kolff van Oosterwijk, geb. Rotterdam 22 maart 1905, oud-verpleegster, overl. Velp 18 feb. 2002, tr. Rotterdam 12 juli 1934 (echtsch. uitgespr. 1956) Pierre Eugene Emile Nieste, geb. Maastricht 24 okt. 1897, accountant, overl. Laren (N.-H.) 9 april 1987, zn. van Petrus en Maria Josephina Cornelia Kiel.

link naar staak XVIcc. Lambertus Constantinus Kolff van Oosterwijk, geb. Brooklyn (New York) 4 juli 1889, werktuigbouwkundige, overl. New York 1972, tr. 1e Brooklyn 2 aug. 1913 Anna Rosemann, geb. Brooklyn omstr. 1887, overl. New York 9 mei 1927; tr. 2e New York 2 sept. 1927 Mildred Burckhardt, geb. Brooklyn 20 febr. 1907, overl. New York 1973, dr. van Gustave Carl en Henriette Gerdes.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Bert Edward, volgt XVIIff.
Uit het tweede huwelijk:
link naar staak 2. Theodore Milton, volgt XVIIgg.
link naar staak 3. Roy Lambert, volgt XVIIhh.
link naar staak 4. Elinor Mildred Kolff van Oosterwijk, geb. Bellmore 1 aug. 1935.

link naar staak XVIIff. Bert Edward Kolff van Oosterwijk, geb. Brooklyn 26 juni 1914, vliegtuigbouwk. ing., tr. Hicksville (New York) 27 aug. 1943 Dorothy Louise Rose, geb. Hicksville 14 aug. 1915, overl. ald. 1985, dr. van Henry en Caroline Krumenacker.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Henry Robert Kolff van Oosterwijk, geb. Hicksville 9 april 1947, gehuwd met Joanna [geg. volgen], overl. Princeton 4 sept. 2011.
link naar staak 2. Caroline Dolores Kolff van Oosterwijk, geb. Hicksville 23 nov. 1948, tr. 1971 Thomas Kelly.

link naar staak XVIIgg. Theodore Milton Kolff van Oosterwijk, geb. Bellmore (New York) 5 juli 1931, elektrotechn. ingenieur, tr. 1971 Linda Ann Yakubik, geb. 1950.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Karen Marie Kolff van Oosterwijk, geb. 1973.
link naar staak 2. Theodore Yoseph Kolff van Oosterwijk, geb. Bayshore (New York) 1975, tr. 7 juni 2001 Christina Lynn Koski, geb. San Diego (California).
link naar staak 3. Kirsten Loraine Kolff van Oosterwijk, geb. Bayshore 1981.

link naar staak XVIIhh. Roy Lambert Kolff van Oosterwijk, geb. Bellmore 16 juni 1932, leraar, tr. New Paltz (New York) 20 dec. 1953 Elsie Louise Rotschford, geb. East Meadow 2 mei 1933, dr. van Frederick en Louise Rotschford.
Uit dit huwelijk:
link naar staak Kathleen Louise Kolff van Oosterwijk, geb. Fort Monmouth (New Jersey) 22 sept. 1954.

link naar staak XVIdd. Eleonardus Eckhardt Theodorus Kolff van Oosterwijk (Bestuur 1935-1938) (De Colve III), geb. New York 1 sept. 1893, alg. directeur Hertel & Co. N.V., overl. Epe 21 jan. 1966, tr. 1e Rotterdam 2 jan. 1919 (echtsch. ingeschr. ald. 12 okt. 1949) Catharina Maria Karst, geb. Rotterdam 28 sept. 1895, overl. Den Haag 3 jan. 1978, dr. van Ale en Reintje Visser; tr. 2e Rotterdam 9 maart 1950 Margaretha Cornelia Elizabeth Vellekoop, geb. Rotterdam 16 nov. 1903, overl. Doorn 20 nov. 1997, dr. van Cornelis en Ariaantje van Mastrigt.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Herman Leonard Johan, volgt XVIIii.
link naar staak 2. Ale Reinard, tweeling met voorgaande, volgt XVIIjj.

link naar staak XVIIii. Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, geb. Den Haag 13 jan. 1920, oud-senior engineer Union Oil Company of California, overl. Pleasanton (Calif., USA) 2 jan. 2007, tr. Monterey (Californië) 24 nov. 1945 Katherine Stevens, geb. San Francisco (Californië) 28 dec. 1918, overl. Naperville (Illinois) 3 jan. 1984, dr. van Andrew Jackson en Mary Louise Smith.
Zij adopteerden:
link naar staak 1. Mimi Louise Kolff van Oosterwijk, geb. Walnut Creek (Californië) 20 juli 1961, tr. 1e 1982 (echtsch. 1985) John Warburton; tr. 2e 1986 Clarence Curry.
link naar staak 2. Hans Willem Kolff van Oosterwijk, geb. Walnut Creek 9 febr. 1964, tr. San Francisco 2 sept. 1990 Carol Green, geb. Boston 14 juni 1966, dr. van Malcolm en Susan Green.

link naar staak XVIIjj. Ir. Ale Reinard Kolff van Oosterwijk (O.O.N.) (Erelid) (Bestuur 1950-1990) (Biografie 1939-1950) (De Colve III), geb. Den Haag 13 jan. 1920, ing. scheikundige technologie, alg. directeur Hertel B.V. te Amsterdam, overl. Den Haag 21 sept. 2003, tr. Wassenaar 12 april 1944 Hendrika Johanna Buitendijk, geb. Rotterdam 30 mei 1921, overl. Wassenaar 9 nov. 2016, dr. van Dirk en Fenna Johanna Kok.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Eleonard Eckhardt Theodoor, volgt XVIIIx.
link naar staak 2. Joyce Margaret Kolff van Oosterwijk, geb. Leiden 18 aug. 1947, tr. Wassenaar 21 dec. 1968 Mr. Ronald Willy de Ruuk, geb. Djember (Besoeki, Oost-Java) 5 juni 1941, advocaat en procureur, overl. Amsterdam 4 febr. 2022, zn. van Fredrik André en Anna Israël.

link naar staak XVIIIx. Ir. Eleonard Eckhardt Theodoor Kolff van Oosterwijk, geb. Oegstgeest 29 sept. 1944, werktuigbouwk. ing., ingenieur Shell International, tr. Wassenaar 7 okt. 1967 Edith Eline van Kempen, geb. Den Haag 3 maart 1946, dr. van Ir. Willem en Wilhelmina Barink.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Barbara Eline Kolff van Oosterwijk (De Colve XIV) (Links) (Bestuur), geb. Oosterbeek 28 maart 1968, tr. Echteld 22 mei 1999 Jeroen Dalderop [..].
link naar staak 2. Gwendolien Kolff van Oosterwijk, volgt XIXx.
link naar staak 3. Lennard Alexander, volgt XIXy.  

link naar staak XIXx. Gwendolien Kolff van Oosterwijk, geb. Delft 10 aug. 1971, tr. 7 okt. 2002 te Nijmegen Adri van Binsbergen, zn. van Jan en Gijsje van Leijen.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Madelien Kolff van Oosterwijk, geb. Nijmegen 27 jan. 2003.
link naar staak 2. Gijs Alexander Kolff van Oosterwijk, geb. Nijmegen 23 febr. 2005.
link naar staak 3. Willem Kolff van Oosterwijk, geb. Nijmegen 14 juli 2007.
link naar staak 4. Bram Kolff van Oosterwijk, geb. Nijmegen 17 maart 2009.

link naar staak XIXy. Lennard Alexander Kolff van Oosterwijk (De Colve XI), geb. Guildford (Surrey) 15 mei 1974, exploration geologist, tr. Guyra (Australië, NSW) 8 jan. 2005 Melissa Gail Williamson, geb. Armidale (Australië, NSW) 21 aug. 1975, dr. van Graham Thomas en Janiece Gail Baxter.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Evie May Kolff van Oosterwijk, geb. Bristol (UK) 21 april 2007.
link naar staak 2. Isabelle Mina Kolff van Oosterwijk, geb. Armidale (Australië, NSW) 29 maart 2009.

Top Pagina