kolff: genealogie: vii - ix

familiewapen kolff

Generaties: VII - IX

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Wegwijzer Gen: Uitgebreid Gen: Overzicht Nederlands' Patriciaat Zoek
i-x I-VI   A     B C   link = heen en weer tussen genealogie uitgebreid en genealogie overzicht
VII-IX   AA AB AC   CA CB                 CC   CD
              CBA CBB CBC CBCA CBCB CBCC CBCD CBCE CBCF CCA CCB  
De Drie ColvenHuis De Drie Colven, Nijmegen link VII. Wouter (Wolter) Woutersz Kolff (Historie: G.1.1) (Historie: G.2) (Historie: G.5), geb. ca. 1579, groeide als wees op bij zijn oom en tante Langemaet-Pap te Geertruidenberg. Zijn oom Andries Langemaet was schipper op een oorlogschip, gestationneerd te Geertruidenberg, van de Admiraliteit van de Maze (Rotterdam). In 1600/1601 verhuisde hij als schipper naar Nijmegen, burger ald. 29 april 1601, meester schippersgilde ald., woonde in De Drie Colven in de Steenstraat, begr. 19 okt. 1635, tr. 1e Nijmegen 19 april 1601 Jacquemijntgen N.N. van Antwerpen, wed. van Peter Gommers; tr. 2e Nijmegen 19 dec. 1604 Metgen Cornelisdr van Tiel; tr. 3e Nijmegen 11 maart 1607 Peterken Willemsdr van Niedecke (Historie: G.2), van Nijmegen, begr. 14 dec. 1649, dr. van Willem en Ermken van Aldenkerken.

Uit het derde huwelijk:
link 1. Enneken Kolff, ged. (geref.) Nijmegen 24 april 1608
link 2. Wolter, volgt VIII
link 3. Willem Kolf, ged. Nijmegen 9 juni 1616
link 4. Metgen Kolf, ged. Nijmegen 23 nov. 1623
link 5. Evert Kolf, ged. Nijmegen 11 jan.1626

link VIII. Wolter Woltersz. Kolff, (Historie: G.1.1) (Historie: G.2), ged. Nijmegen 9 nov. 1610, schipper, begr. 26 april 1654, tr. Rijswijk (Gld.) 7 juli 1641 Maria van Heteren (Historie: G.3.2) (Historie: Mededelingen), van Nijmegen, stadslijkbidster ald. 1649-?, overl. kort voor 2 mei 1674, wed. van Gerrit Kiespenningh.
Uit dit huwelijk:
link 1. Grietje Kolff, ged. Nijmegen 6 april 1642, overl. na 3 maart 1706, tr. Nijmegen 19 dec. 1666 Adriaan van den Ham, overl. na 3 maart 1706
link 2. Wolter, volgt IX
link 3. Hester Kolff, ged. Nijmegen 25 sept. 1646
link 4. Wilhelm Kolff, ged. Nijmegen 8 maart 1648

Wolter Kolff
Ds. Wolter (Gualtherus) Kolff
Petronella van Duyren
Petronella van Duyren
link IX. Ds. Wolter (Gualtherus) Kolff, (Historie: G.1.1) (Historie: G.3) (Biografieën: 1939-1950) (Familiewapen Kolff), ged. Nijmegen 22 sept. 1644, geref. predikant te Dalem 1670-1673, te Noordeloos 1673-1679, te Maassluis 1679-overl., overl. ald. 1 mei 1705, tr. Beuningen (ondertr. Nijmegen 23 juli) 1671 Petronella van Duyren (Historie: G.3.2), ged. Nijmegen 6 okt. 1644, begr. Maassluis 24 okt. 1712, dr. van Wolther en Engeltje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. George Justus, volgt A Xa (Tak A)
link 2. Engeltje Kolff, geb. Noordeloos, begr. Maassluis 20 febr. 1737, tr. Maassluis 2 aug. 1705 Johannes Bubbeson, ged. Maassluis 25 dec. 1677, begr. ald. 18 dec. 1718, zn. van Frans Arentsz en Cornelia Claesdr Verboon
link naar staak 3. Johannes Kolff, ged. Maassluis 4 juli 1679, begr. ald. 30 aug. 1681
link naar staak 4. Maria Kolff, ged. Maassluis 8 febr. 1682, overl. (begr.) Delft 11 dec. 1728, tr. Maasland 24 jan. 1703 Boudewijn van Adrichem (van Opstal), ged. Maassluis 11 jan. 1679, grutter, overl. Maassluis 9 dec. 1744, zn. van Goris Jan van Opstal en Annitje Boudewijns Verhey; hij hertr. Maassluis 13 maart 1729 Maria de Lange
link naar staak 5. Gualtherus, volgt B Xb (Tak B)
link naar staak 6. Cornelis, volgt C Xc (Tak C)

Top Pagina