kolff: historie: personen: tweemaal louis charles: 1

familiewapen kolff

Tweemaal Louis Charles (1867-1922 en 1893-1970), burgemeesters van Wieringen

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
  Over Historie Personen Geografisch Uit De Colve Onderzoek Familiewapen        
  In de Genealogie: Louis Charles (B XVf) en zijn zoon Louis Charles (B XVIf) Volgende >
tak b Titel van het artikel: Tweemaal Louis Charles, burgemeesters van Wieringen
bijdrage door: Marius Kolff (CBCD XVIIw4)
Het verblijf van de Duitse kroonprins op Wieringen en de twee burgemeesters Kolff is een interessant gegeven waarover meer te vermelden valt. Voorlopig hier slechts: op de 1e pagina een gedeelte van de Genealogie (B, laatste generatie), op de 2e pagina een artikel uit 'Het Leven', 1927, en op de 2e en 3e pagina tekst overgenomen van de historische site over Wieringen (link naar die site op 3e pagina).
 
Louis Charles (XVf)link naar staak XVf. Louis Charles Kolff (R.O.N.) (Historie), geb. Arnhem 25 dec. 1867, directielid/-medewerker van het familiebezit Suikerfabriek Kandang Djatie te Kraksaän, Residentie Probolingo, Ned. Oost-Indië 1888-1889, wijnhandelaar te Amsterdam 1891-1892, volontair ter secretarie en gemeenteraadslid te Wassenaar 1893-1896, burgemeester van Wieringen 1896-1902 en 1920-1922, Lid Prov. Staten van Noord-Holland 1900-1902, overl. Hippolytushoef 27 juni 1922, tr. Bonn 2 april 1891 Jacoba Theodora Auguste Hageman, geb. Zweibrücken (Bayerische Pfalz) 4 febr. 1866, overl. Bergen (N.-H.) 4 mei 1940, dr. van Joannes Marie en Bertha Hancke.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Gualtherus Frederik Adriaan Kolff, geb. Amsterdam 1 april 1892, directeur N.V. Handelsmij. Kukenheim & Co. te Semarang, overl. Amsterdam 23 april 1955, tr. 1e Arnhem 4 sept. 1915 Cornelia Sara Bondam, geb. 's-Hertogenbosch 6 aug. 1887, overl. Arnhem 15 sept. 1918, dr. van Mr. Adrianus Cornelis en Jkvr. Cornelia Sara Tjarda van Starkenborgh Stachouwer; tr. 2e Georgetown (Penang, Malakka) 25 dec. 1919 (door echtsch. ontbonden Soerabaja 11 sept. 1935) Maria Lina Leerink, geb. Doetinchem 17 jan. 1893, overl. Oosterbeek 9 dec. 1978, dr. van Gerard en Johanna Hendrika Hendriks; zij hertr. Soerabaja 12 jan. 1937 Hendrik Nijk en tr. 3e Amsterdam 8 sept. 1949 Albert Johannes Coops.
link naar staak 2. Louis Charles, volgt XVIf.
link naar staak 3. Mr.dr. Berthus Joan Karel Kolff (Bestuur 1926-1931, 1938-overl.), geb. Wassenaar 20 okt. 1894, medewerker Nationale Bankvereeniging 1920, directeur Nationale Bankvereeniging kantoor Dordrecht en districts-directeur Nationale bankvereeniging district Zuid-Holland-Zeeland 1925, directeur provinciale kantoren Rotterdamsche Bankvereeniging 1933, directeur Rotterdamsche Bankvereeniging N.V. 1938, lid bestuur Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie, lid Raad van Bijstand Rotterdamsche Bankiersvereeniging, consul-generaal van Finland te Rotterdam 1939, reserve 1e luitenant veldartellerie, overl. Rotterdam 10 sept. 1942, tr. Rotterdam 3 mei 1921 Tonia Adriana Kolff (zie CBCC XVs.2), geb. Rotterdam (Kralingen) 24 mei 1899, overl. Rotterdam 25 sept. 1983, dr. van Adrianus Antonie en Luise Johanna Elisabeth Schultz.
link naar staak XVIf. Louis Charles Kolff (R.O.N.) (Bestuur 1931-1938) (Historie), geb. Wassenaar 1 juni 1893, burgemeester van Wieringen 1922-(1942), 1945-1958, res.-1e luitenant art., overl. Zutphen 7 juni 1970, tr. Rheden (De Steeg) 28 aug. 1918 Jkvr. Cornelia Maria van Heurn, geb. 's-Hertogenbosch 13 juli 1895, overl. Zutphen 17 jan. 1967, dr. van Jhr. Nicolaas Cornelis en Jeanne Cornélie Pichot Lespinasse.

 

Uit dit huwelijk:

Kinderen Louis Charles XVIf

V.l.n.r.:
de laatsten van de tak B Kolffen:
Louis, Nicoline en Coba (Coby)

link naar staak 1. Nicoline Cornelia Jacoba Kolff (Bestuur 1947-1950), geb. Velp 15 juni 1919, laatstelijk adjunct-directrice Bejaardencentrum Den Bouw te Warnsveld, overl. Zutphen 21 juni 1998.
link naar staak 2. Jacoba Elisabeth Kolff (De Colve XVI) (De Colve XVII), geb. Velp 18 juli 1921, laatstelijk oud-hoofd kraamafdeling Alg. Ziekenhuis Het Nieuwe Spittaal te Warnsveld, overl. Zutphen 21 febr. 2011.
link naar staak 3. Mr. Louis Charles Kolff (Bestuur 1954-1969), geb. Hippolytushoef 23 maart 1924, oud-gemeentesceretaris gem. Bloemendaal, oud-secretaris Kamer van Koophandel & Nijverheid Curaçao en algemeen directeur Avila Beach Hotel Curaçao, overl. Utrecht 12 februari 2005, tr. Curaçao 13 jan. 1970 Trijntje van der Plas, directeur Avila Beach Hotel Curaçao, geb. Katwijk aan Zee 27 dec. 1926, dr. van Cornelis en Neeltje Blonk.

 

Marius (CBCD XVIIw4), webmaster, toen secretaris (nu voorzitter) van de Vereniging, bezocht de begrafenisplechtigheid van Louis Charles 'de 3e' (hier onder B XVIf3) in februari 2005 te Bloemendaal, voegt deze persoonlijke opmerking toe:
Bij zijn begrafenis in 2005 te Bloemendaal werd Louis gememoreerd door Bloemendalers als de man die in Bloemendaal voor zo vele jaren bekend stond als 'de man en zijn hond'; een man altijd samen was met zijn hond, waar hij ook ging. Zo werd er stilgestaan bij Louis die samen met zijn hond dagelijks urenlang door de duinen van Bloemendaal liep. Dit was in de jaren voor hij naar Curaçao vertrok waar hij trouwde. Zijn laatste wens was begraven te worden in de duinen van Bloemendaal omdat hij daar zijn mooiste jaren had doorgebracht, samen met zijn hond.
  Volgende >