kolff: historie: personen: tweemaal louis charles: 4

familiewapen kolff

Tweemaal Louis Charles Kolff (1867-1922 en 1893-1970), burgemeesters van Wieringen

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
  Over Historie Personen Geografisch Uit De Colve Onderzoek Familiewapen        
< Vorige In de Genealogie: Louis Charles (B XVf) en zijn zoon Louis Charles (B XVIf)  
Wandelstok Kolff Op 31 maart 2012 opende op Wieringen het Bezoekerscentrum bij het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont. Ter gelegenheid van deze opening overhandige de heer Drs. C.J. (Cees) van der Sluijs een wandelstok met zilveren greep van Mr. Louis C. Kolff jr. (B XVIf). Bij deze overhandiging was de heer Van der Sluijs, onder meer executeur-testementair van Coby Kolff (zie hieronder), blij verrast te merken dat er in het museum zelfs een speciale vitrine aan de twee burgemeesters Kolff was gewijd. Hij merkt daarover op: "Eergisteren was ik aanwezig bij de opening van het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont te Stroe op Wieringen en bij die gelegenheid overhandigde ik een wandelstok met zilveren greep van burgemeester L.C. Kolff Jr. in navolging van de eerdere schenkingen met een duidelijk Wierings stempel die ik aan dit museum deed. Tot mijn verrassing had men reeds een hele verzorgde grote vitrine gewijd aan de familie Kolff en met deze schenkingen en andere zaken ingericht. Ik was aangenaam verrast en het is een mooie nagedachtenis aan de familie, nu met Coby Kolff de laatste geboren Kolff van deze familetak overleed. (..)"

Download (Adobe document) hier de speech van Van der Sluijs bij de overhandiging van de wandelstokin maart 2012. Er zijn wat artikelen gewijd aan de opening van het bezoekerscentrum en de vitrine Kolff komt ook ter sprake. Bekijk bijvoorbeeld de pagina's van Noordkop Nieuws en Wieringer Nieuws. In Wieringer Nieuws staat dat het Geslacht Kolff is uitgestorven. Dat is natuurlijk een vergissing die ongetwijfeld voortkomt uit een mededeling dat de Tak B, waar de burgemeestersfamilie uit voortsproot, met het overlijden van Coby Kolff uitgestorven. Juist in dit jaar is de uitgestorven Tak B goed herdacht met de dit jaar verschenen biografie van Dirk Hendrik Kolff (zie voor de biografie: 'Driftig van Spraak, levendig van gang') die ook verkrijgbaar is via de webwinkel van de familievereniging Kolff.

Opmerking van de webmaster:
Louis Charles Kolff sr. was burgemeester van Wieringen van 1896 tot 1902 en van 1920 tot 1922. Het verhaal gaat dat hij in 1920 opnieuw op die post werd benoemd vanwege het verblijf van de Duitse kroonprins op het eiland (november 1918 - november 1923, korte bezoeken daarna, zoals in 1927). Louis Charles sr. overleed in 1922 en zijn zoon Louis Charles jr. volgde hem op als burgemeester van Wieringen (1922-1942, 1945-1958).

Zie ook 15 burgemeesters