kolff: historie: geografisch: 4: 2

familiewapen kolff

Wat je hand vindt om te doen - Over de Jongste Tak in Middelharnis (deel 1: 2/4)

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
  Over Historie Personen Geografisch Uit De Colve Onderzoek Familiewapen        
< Geografie Vorige   Geografie Volgende >
Gualtherus’ zoons Adrianus Quirinus (CB XIIf),Familiewapen en druiventros boven de deur Middelharnis(1745-1826) en Lambertus (CC XIIg) (1749-1823) complementeerden, net als hun grootvader en vader voor hen, publiek entrepreneurschap met private bedrijvigheid. De prioriteit kon daarbij voor de een heel anders liggen dan voor de ander. Behalve gezworene, schepen, schout en baljuw, secretaris, rentmeester, thesaurier en burgemeester, secretaris en dijkgraaf van polders, notaris en commissaris van de verponding, waren de broers ook reders. Maar Lambertus was toch in de eerste plaats de echte regent en bestuurder, Adrianus Quirinus meer de ondernemer en man van de Verlichting. In 1768 kocht de laatste, tegelijk met de erbij behorende wijnhandel, het grote huis met pakhuis, wagenhuis, stalling en erf aan de Voorstraat en begon er een eigen bedrijf. Het jaartal staat nog op de deurpost boven de gebeeldhouwde druiventros, terwijl boven het bovenlicht het familiewapen nog steeds te zien is. Behalve als koopman was hij naar het lijkt ook agrarisch ondernemer. Wat ook opvalt is zijn aktiviteit op weldadig en cultureel terrein. Laat ons wat meer zeggen over Adrianus Quirinus' maatschappelijke belangstelling en daarna over zijn economische initiatieven, die in de loop van een aantal generaties zouden leiden tot een soort verzamelbedrijf.
Adrianus Quirinus Kolff Hendrina van der Hoeven
Adrianus Quirinus Kolff Hendrina van der Hoeven
 
Zie ook 15 burgemeesters