kolff: historie: geografisch: 4: 4

familiewapen kolff

Wat je hand vindt om te doen - Over de Jongste Tak in Middelharnis (deel 1: 4/4)

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
  Over Historie Personen Geografisch Uit De Colve Onderzoek Familiewapen        
< Geografie Vorige   Geografie Volgende >
ANWB Bord MiddelharnisKeer op keer waren leden van de familie Kolff betrokken bij de initiatieven van het departement van "Het Nut", zoals bij het toezicht op de cursussen rechtlijnig, d.w.z. bouwkundig, tekenen, die gegeven werden van 1853 tot 1862, toen Sommelsdijk helaas de subsidie introk. Zo ook bij de oprichting en het bestuur van de nieuwe ambachtschool in Middelharnis in 1902 en van de zangschool voor kinderen in 1905. Van meer betekenis voor de familie waren echter de herhaalde pogingen tot de oprichting van een spaarbank. Lambertus Kolff van Oosterwijk (CCA XIIIh) (1779-1836), een zoon van Lambertus, werd in 1818 bij de oprichting van de eerste spaarbank de boekhouder, terwijl de al genoemde zoon van Adrianus Quirinus, Cornelis, in 1825 als kassier werd benoemd.   Kort na de dood van de laatste in 1830, toen zijn zoon Lambertus hem opvolgde, ging deze onderneming van Het Nut als gevolg van de financiële onzekerheid veroorzaakt door de Belgische opstand ten onder. Zoals het Gedenkschrift van het Nut het zegt: "De spaarbank was vermoord door de Belgen." De leden van het departement pasten het ontstane tekort van 500 gulden bij.
Toen het Nut in 1849 tot de oprichting van een nieuwe spaarbank besloot, was de al genoemde Gualtherus Constantinus Marius (CBB XIVi, 1819-1890) een van de plaatsvervangend commissarissen ervan. In 1895 werd, zoals we zagen, "jonge Cor" boekhouder-thesorier van deze nutsspaarbank, waarop een periode van grote groei volgde. In feite maakte de spaarbank, althans het boekhouderschap ervan, spoedig een vrijwel onlosmakelijk deel uit van het conglomeraat van de Firma Wed. C. Kolff, het oude bedrijf van Adrianus Quirinus (B XIIf) (1745-1826). Met een relaas over die veelzijdige onderneming hoop ik de volgende keer dit artikel te vervolgen.
Kijk ook bij Links: Historie & Biografieën (Middelharnis)
en 15 burgemeesters
Afbeelding: Foto van vermelding ANWB aan de deur van het pand aan de Voorstraat.
Literatuur: Han Boomsma, 'Terugblik in het grijs verleden: het huis met de druiventros', in Eilanden-Nieuws, 15-02-1972; Nelleke Manneke, 'Kolff in zeven eeuwen', Rotterdam 2001; K. Vos (bewerker), Gedenkschrift t.g.v. het honderd-jarig bestaan van het departement Middelharnis-Sommelsdijk der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Middelharnis 1910; J.A. Wittekoek, 'Een terugblik op de vroegere fa. Kolff te Middelharnis', in Eilanden-Nieuws, 08-01-1993.