Kolff Quiz Formulier

 
Maak het u makkelijk en print dit formulier uit. Daarna bekijkt u de vragen en probeert u ze te beantwoorden. U vult de antwoorden op dit formulier in. Dan bekijkt u de correcte antwoorden op de betreffende pagina. U schrijft de score op. Met de totaal-score kunt u zien wat uw kennis over de familie Kolff is.
   

Eerste Ronde

Vraag 1:
de aanwijzingen:
1.1 ............................................
1.2 ............................................
1.3 ............................................
1.4 ............................................
1.5 ............................................
het antwoord op de vraag, de doopnaam: ...........................................
uw score voor deze vraag: ...... (correct: 5 punten)
   

Vraag 2:
de aanwijzingen:
2.1 ............................................
2.2 ............................................
2.3 ............................................
2.4 ............................................
2.5 ............................................
het antwoord op de vraag, de doopnaam: ............................................

uw score voor deze vraag: ....... (correct: 5 punten)
   
Vraag 3:
de aanwijzingen:
3.1 ............................................
3.2 ............................................
3.3 ............................................
3.4 ............................................
3.5 ............................................
het antwoord op de vraag, de doopnaam: ............................................
uw score voor deze vraag: ....... (correct: 5 punten)
   

Tweede Ronde

Vraag 1:
1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................
4. ................................................
5. ................................................

uw score voor deze vraag: ....... (correct: 5 punten)
Vraag 2:
1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................
4. ................................................
5. ................................................
uw score voor deze vraag: ....... (correct: 5 punten)
Vraag 3:
1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................
4. ................................................
5. ................................................
(een punt per plaats per land; een punt extra per plaats in verschillende landen)
uw score voor deze vraag: ....... (correct: 5 punten 
per plaats; 1 punt extra per plaats in verschillende landen; max. totaal 10 punten)
   

Derde Ronde

Uw antwoorden (omcirkel):

1.
      a.
      b.
      c.

uw score voor deze vraag: ....... (correct: 5 punten)
2.
      a.
      b.
      c.
uw score voor deze vraag: ....... (correct: 5 punten)
3.
      a.
      b.
      c.
uw score voor deze vraag: ....... (correct: 5 punten)
4.
      a.
      b.
      c.
uw score voor deze vraag: ....... (correct: 5 punten)
5.
      a.
      b.
      c.
uw score voor deze vraag: ....... (correct: 5 punten)
   

tel nu uw score-punten bij elkaar op

uw totaal score: ....... (maximaal 60 punten)
(bekijk de resultaten-pagina, na het vergelijken van de antwoorden met uw score)