kolff: welkom: herman

 

familiewapen kolff

De site is opgedragen aan Herman Kolff

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
Nieuws: Welkom Nieuw op Site Over Site Site Map Copyright [Home]          
Jonge Herman (1935) Het werk dat Marius als bestuurslid (1983-2006: secretaris, 2006-heden: voorzitter) verricht voor de Familievereniging Kolff is een voortzetting van dat wat zijn vader, Herman (CBCD XVIIw), Erelid van de Familievereniging, jarenlang voor de Vereniging heeft gedaan. In 1983 nam Marius de functie van secretaris van zijn vader over op diens verzoek. In 2006 werd Marius benoemd tot voorzitter van de Familievereniging Kolff. Deze site is door Marius opgezet en wordt door hem onderhouden. Marius draagt deze site op aan zijn vader, Herman.

Herman is, zoals (bijna) alle andere familieleden, vermeld in de Genealogie. Daarnaast staat er een bijdrage van Herman in Biografieën: 1939 - 1950. Hij werd benoemd tot Erelid van de Familievereniging vanwege zijn vele werk voor de vereniging. Herman overleed in 1997; twee jaar later werd begonnen met deze site, die drie jaar later voor het eerst openbaar werd gemaakt door publicatie erover in De Colve.

Met het bestuurslidsmaatschap en met het onderhouden en verder uitbouwen van deze site hoopt Marius te voldoen aan de verwachtingen van zijn vader. Zijn vader stelde immers, in 1983, dat Marius een goede zou zijn om zijn activiteiten voort te zetten.

In 2009 is Tineke, de tweede echtgenote van Herman, overleden. Iets over haar staat op De Colve II (kijk daar ook nog even op 'vorige pagina')

Afbeelding: Herman (28 jaar oud).