kolff: biografieën: 1939-1950: gualtherus louis

Coar of Arms

1939-1950: Gualtherus Louis Kolff (CBCF XVIaa)

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Intro Nieuw Zeeland Algerije 1921 1939-1950 Deilse Tak      
        Start 1939-1950 Inleiding In Memoriam Overzicht berichten    
Bericht van de reserve 1e Luitenant der Huzaren Gualtherus Louis Kolff.
In Augustus 1939 werd ik gemobiliseerd bij het Paardendepôt der Cavalerie te Amersfoort in de rang van Res. 1e Luitenant der Huzaren en belast met het africhten der paarden, bestemd voor het Veldleger. Al spoedig werd het gehele Depôt overgeplaatst naar Den Haag en gelegerd in de Nieuwe Alexander Kazerne.

Op 10 Mei 1940 bevond ik mij 's morgens reeds vroeg in de kazerne en maakte het afschuwelijk bombardement op deze kazerne mede. Na het bombardement werd ik Commandant van een detachement Huzaren met opdracht in de naaste omgeving van Den Haag parachutisten op te sporen en te bestrijden. Hierna kwam ik bij een onderdeel, dat was belast met de bewaking van een Stafkwartier. Ik ben niet in krijgsgevangenschap geweest.

Na de bevrijding verrichtte ik nog zes maanden militaire dienst bij het Depôt Pantserwagens van de Cavalerie te Amersfoort.