kolff: vereniging: ereleden

 

familiewapen kolff

Ereleden van de Familievereniging Kolff

Welkom (Nieuws) Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
De Vereniging Oprichting Statuten Bestuur Ereleden Familiedagen Winkel Quiz Archief    
Vanwege bijzondere verdiensten voor de vereniging kunnen ereleden benoemd worden.
Tot Erelid van de Familievereniging Kolff zijn benoemd (volgorde: op Tak):
Erelid Familievereniging Kolff 2012 Dirk Herbert Kolff Naarden CBCA XVIp
Herbert Dirk Kolff Amerongen CBCA XVIIo
Dirk Herbert Arnold Kolff Zoeterwoude CBCA XVIIIn
Cornelis Laurentius Kolff Rotterdam CBCB XVIIIp
Mariëtte Swanette Tjaarda Kolff-Reinders Rotterdam CBCB XVIIIp
Johannes Marius Kolff Wassenaar CBCD XVIw
Herman Kolff Wassenaar CBCD XVIIw
Willem Kolff Driebergen CBCF XVIy
Ir. Ale Reinard Kolff van Oosterwijk Wassenaar CCA XVIIjj
Afbeelding: Mariëtte Kolff (CBCB XVIIIp) heeft zojuist gehoord dat zij tot Erelid van de Familievereniging Kolff is benoemd (2012).
Lees meer over Leden en Ereleden in de Statuten (uittreksel) van de Familievereniging Kolff.